Vacaturevolumes per beroepsgroep, a deep dive

chart_line Naar aanleiding van de sterk tegenvallende resultaten over de maand augustus leek het me een goed idee om weer eens dieper in te gaan op de ontwikkeling van het vacaturevolume per beroepsgroep. Waarbij ik me beperk tot een vijftal beroepgroepen die in de meeste bedrijven zullen voorkomen: Administratie/klantenservice, Communicatie, marketing en PR, ICT, Inkoop en magazijnbeheer en als laatste Verkoop en handel.

Allevijf de beroepsgroepen hebben sinds het begin van de financiele crisis forse klappen gehad, maar hebben zich vervolgens heel verschillend ontwikkeld. Waarbij van herstel nauwelijks sprake is; met uitzondering van Inkoop en magazijnbeheer.

In onderstaande grafiek zijn de seizoengecorrigeerde (jaarvolume) trends weergegeven, waarbij het gemiddelde vacaturevolume over heel 2008 als vertrektpunt (=0%) is genomen:

Ontwikkeling van het vacaturevolume per beroespgroep, seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden

Ontwikkeling van het vacaturevolume per beroespgroep, seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden

Duidelijk is te zien hoe alle beroepsgroepen zwaar te lijden hebben gehad onder het uitbreken van de financiele crisis. Maar dat na de collectieve duikeling van het vacaturevolume het vervolg per beroepsgroep wel heel divers verloopt. Dit wordt zeker ook duidelijk als we per beroepsgroep kijken naar de wekelijkse variatie van het vacaturevolume en het gemiddelde jaarvolume dat daaruit kan worden gedestilleerd.

Administratie en klantenservice
Wie is er gek op administratieve krachten? Gezien de ontwikkeling van het vacaturevolume in deze beroepsgroep lijkt het antwoord: Niemand! Geen leuk vooruitzicht als je net een carriere in administratie had uitgestippeld. Maar de cijfers liegen niet:

Ontwikkeling van het vacaturevolume, per week en seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden (Administratie en klantenservice

Ontwikkeling van het vacaturevolume, per week en seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden

Er lijkt nog altijd geen einde te zijn gekomen aan de daling van het vacaturevolume in deze beroepgsgroep, hoewel de laatste weken er mogelijk eerste signalen van stabilisatie zijn waar te nemen. Ondanks deze positieve groene scheut is het vacaturevolume van de beroepsgroep meer dan gehalveerd. En dat is natuurlijk gigantisch. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of het vacaturevolume ooit nog naar het niveau van de eerste helft van 2008 terug zal keren. Het lijkt op dit moment zeer onwaarschijnlijk

Communicatie, marketing en PR
Dit is de beroepsgroep waar het vacaturevolume weliswaar met 20% is gedaald maar waar die daling al zeer vroeg tot stilstand kwam:

Ontwikkeling van het vacaturevolume, per week en seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden (Communicatie, marketing en PR)

Ontwikkeling van het vacaturevolume, per week en seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden

Er is duidelijk al zeer snel een stabilistatie ingetreden bij deze beroepsgroep, maar sindsdien is er van hetstel nauwelijks sprake geweest. En gezien de ontwikkelingen in de afgelopen maanden is er een concreet risico dat de trendlijn weer naar beneden kan gaan afbuigen. Maar of dat daadwerkelijk gebeurt hangt vooral af van de ontwikkeling van het vacaturevolume van deze beroepsgroep in de 2e helft van 2010. En dat is nog allemaal een verrassing.

Informatie- en communicatietechnologie
Een nogal droevige ontwikkeling voor een belangrijke beroepsgroep; want hier is nog altijd sprake van een dalende lijn, ook al gaat de daling minder hard dan enkele maanden geleden:

Ontwikkeling van het vacaturevolume, per week en seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden (Informatie- en communicatietechnologie)

Ontwikkeling van het vacaturevolume, per week en seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden

Maar de negatieve trend is nog altijd onmiskenbaar aanwezig en dat is eerlijk gezegd een verrassing. Gezien het belang van ICT voor de bedrijfsvoering en de reeds lang uitgesteld investeringen in vervanging en nieuwbouw leek het mij logisch dat hier ondertussen sprake zou zijn geweest van een gezonde groei. Niet dus…

Inkoop en magazijnbeheer
De enige beroepsgroep met een duidelijk herstel na het dieptepunt wat medio 2009 werd bereikt:

Ontwikkeling van het vacaturevolume per beroespgroep, seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden (Inkoop en magazijnbeheer)

Ontwikkeling van het vacaturevolume, per week en seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden

Het herstel is in het laatste kwartaal van 2009 gestart en lijkt zich in 2010 onverminderd door te zetten. Deze beroepsgroep kan de toekomst nog altijd met vertrouwen tegemoet zien.

Verkoop en handel
Het is altijd prettig om af te sluiten met een positieve noot, hoewel deze noot in dit geval niet zo positief is als de beroepsgroep Inkoop en magazijnbeheer. Maar ook de beroepsgroep Verkoop en handel laat groei zien, ook als is dat in dit geval minder afgetekend:

Ontwikkeling van het vacaturevolume, per week en seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden (Verkoop en handel)

Ontwikkeling van het vacaturevolume, per week en seizoensgecorrigeeerd, 2008 – heden

Maar ook een zeer lichte groei is nog altijd een groei. En als de verkoopjongens en –meisjes het pand weer binnenkomen, dan volgt de rest natuurlijk op de voet. Toch? Laat ik toch maar even de vingers kruisen en een schietgebedje doen, want zo vanzelfsprekend is dat helaas niet. Daarvoor is de groei van het volume aan verkoopvacatures ook veel te beperkt.

Slotwoord
Voor vrijwel alle beroepsgroepen, met uitzondering van inkoop vacatures, is de ontwikkeling van het vacaturevolume niet bepaald indrukwekkend te noemen. Stagnatie lijkt de beste woord om de huidige vacaturemarkt te omschrijven. En die stagnatie heeft de markt al geruime tijd in haar greep. Waarbij het op dit moment nog altijd volstrekt onduidelijk is wanneer hier verandering in zal komen.

Geef een reactie

3 Comments
 • Dennis de Swart
  says:

  1) In de bouw en in een hoop andere bedrijfstakken houdt de leiding rekening met de “varkenscyclus”: het is een boerenwijsheid dat het tijd kost om varkens te groeien en tegen de tijd dat zij rijp zijn voor de slacht is de markt alweer gedaald etc. etc. Mijn punt is dat men de leiding in sommige bedrijven niet moet onderschatten. Als een markt niet functioneert zou het niet logisch zijn voor een bedrijf om mensen aan te nemen, dit zou immers de ondergang van het bedrijf kunnen betekenen. Men moet niet bitter worden om het feit dat er weinig wordt aangenomen. Mijn eigen gevoel zegt wel dat men overdreven voorzichtig is. Zelfs de diepste dips duren maximaal 3 jaar, inclusief de dips van 1930 (die overigens niet van toepassing waren op Nederland).

  2) De stijging van inkoop wijst ook op een herstel aan de voorkant van het productieproces. Nogmaals, als er geen behoefte had aan inkopers had men niemand aangenomen.

  Bedrijven zijn mijn inziens sowieso veel te voorzichtig. Begrijpelijk, maar het dat is juist de clue met de varkenscyclus: als mensen deze volledig begrepen, zou dit fenomeen niet bestaan. Ik voorspel een krachtig herstel einde van dit jaar en wellicht een ware run op personeel deze tijd volgend jaar. Een wijs bedrijf zou hierop inspelen, maar de overdreven voorzichtigheid is menselijk.

  • Marc Drees
   says:

   Voorspellen is natuurlijk prachtig, maar wie heeft daar iets aan? Waar is je voorspelling op gebaseerd behalve ‘gevoel’ en/of behoefte aan positief nieuws?
   Bij afwezigheid van een sterke groei in verkoopvacatures zou ik buitengewoon voorzichtig zijn in het voorspellen van welke groei dan ook. Misschien is de groei in inkoop en magazijnbeheer uitsluitend een groei van magazijnbeheer, om al die niet-verkochte voorraden te beheren…