Breaking news: vacatures in augustus 2011

VerbaasdDit keer geen maand met een vacaturevolume dat (aanzienlijk) hoger ligt dan in 2008. Integendeel; het vacaturevolume van augustus 2011 ligt aanzienlijk lager dan dat van augustus 2008. Damn… Aan de andere kant is het vacaturevolume van de afgelopen maand wel weer duidelijk hoger dan dat van de twee voorgaande jaren. Een zoet-zure ervaring dus.

De arbeidsmarkt en daarmee het vacaturevolume heeft last van de toenemende onzekerheid over de ontwikkeling van de economie. De term ‘double dip’ wordt weer regelmatig uit de kast getrokken door de mainstream media en allerlei indicatoren worden bij herhaling naar beneden bijgesteld. De herfst lijkt ook binnen de arbeidsmarkt alweer volop aangebroken.

Vacaturevolume in juli
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in juli over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in juli, 2008 – 2011

Aantal nieuwe vacatures in juli, 2008 – 2011

Het vacaturevolume van augustus 2011 ligt aanzienlijk lager dan het volume in de overeenkomstige maand van voor de financiele crisis; om precies te zijn 9,4%. Dat is een forse tegenvaller. Verder is het verschil met 2010 en 2009 een stuk kleiner dan in voorgaande maanden. Een opmaat voor wat er ons de komende maanden te wachten staat?

Vacature jaarvolume
Door het aantal nieuwe vacatures over de afgelopen 12 maanden bij elkaar op te tellen krijg je een getal dat is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.Door dit iedere maand te doen krijg je dus een beeld van het aantal nieuwe vacatures in de tijd; waarmee een proxy voor de gezondheid van de economie wordt verkregen. Een daling in het aantal vacatures suggereert een op handen zijnde afkoeling van de economie; een stijging laat een opwarming van de economie zien.

Het aantal vacatures over de periode september 2007 t/m augustus 2008 is als vertrekpunt genomen voor een index die een seizoensgecorrigeerde ontwikkeling van het vacaturevolume weergeeft. De index over die periode is 0- 100 gesteld. En dat geeft het volgende beeld:

Index vacaturevolume: september 2007/ augustus 2008 – september 2010 / augustus 2011

Index vacaturevolume: september 2007/ augustus 2008 – september 2010 / augustus 2011

De index is ten opzichte van juli 2011 met slechts 1,1% gestegen; vrijwel vergelijkbaar met de stijging van vorige maand en duidelijk lager dan de stijging in de daarvoor liggende maanden. Aan de andere kant is het ook positief nieuws; er is op dit moment tenminste geen verdere vertraging van de groei te constateren. Als we een piek naderen is die in ieder geval nog even uitgesteld (en opgehoogd!).

Om de ontwikkeling van de afgelopen maanden echter goed weer te geven is bovenstaande index echter niet voldoende. Hiervoor is het inzichtgevender om niet alleen de index maar ook de maandelijkse cijfers in dezelfde grafiek te zien:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – 2011

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – 2011

De daling zet dus onveranderd door, maar augustus is natuurlijk ook nog altijd een zomermaand. Maar de terugval sinds de piek in mei is wel extreem; het vacaturevolume in augustus is bijna 25% kleiner dan in mei. September wordt dus een zeer interessante maand.

Eens te meer omdat tijdens de zomerperiode de signalen over een stagnerende of zelfs krimpende economie steeds frequenter en luider werden. Tegelijkertijd wordt iedere dag duidelijker dat de PIIGS landen er nog rotter aan toe zijn dan ‘iedereen’ had aangenomen en in het sprookje van de BRIC landen blijkt ineens een heks rond te lopen. De wereldeconomie hikt en hoest, en dat levert geen goed fundament voor de Nederlandse ondernemer om meer medewerkers aan te nemen. De kans is daarom zeer groot dat we in de komende maanden teleurstellende vacaturevolumes gaan zien.

Geef een reactie