ABU: uitzendmarkt komt krakend tot stilstand

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 8 (week 29 – 32) van 2011. En de groei is vrijwel volledig uit de markt verdwenen:

In periode 8 (week 29 – 32) groeide het aantal uitzenduren met 2% en de uitzendomzet nam toe met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee lijkt er dus een einde aan het ‘herstel’ van de uitzendmarkt te zijn gekomen. En als de uitzenders nog altijd de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn zijn dan betekent het dat we binnenkort ook een stagnatie (of krimp) van de economie mogen verwachten. Wat eigenlijk natuurlijk allang het geval is…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

Periode 8 was vorig jaar al niet zo krachtig (+5%), maar dit jaar is het dus nog een stuk slechter. Gelukkig is er nog wel een groei te constateren, maar 2% is zonder meer anemisch te noemen.

En dat blijkt ook overduidelijk uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

Was er al sprake van een zeer traag herstel van de uitzendmarkt; met de resultaten van periode 8 is de slakkegang van de stijgende trendlijn nog verder vertraagd. Stagnatie lijkt de onafwendbare volgende stap. En wat er daarna gebeurt is anyone’s guess, maar er is weinig verbeeldingskracht nodig om een dalend scenario voor te stellen gezien de ontwikkelingen tot op heden.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

De verandering van de groei stokt op 0,15%; nauwelijks te onderscheiden van een nulgroei. Op deze manier komen we nooit op het niveau van voor de financiele crisis. En met de economische en monetaire ellende die we dagelijks over ons krijgen uitgestort is het slechts een kwestie van tijd voordat bovenstaande verandering omslaat in een krimp.

Ontwikkelingen per sector
Deze periode is de sector Techniek nog de enige echte groeier (+13%), al is die groei aanzienlijk minder indrukwekkend dan in de vorige periode (+19%). De sector Industrie (+2%) lijkt al te gaan stagneren; een akelige ontwikkeling. De daling van de sector Medisch (-11%) lijkt weer steeds harder te gaan (vorige periode –9%) en de sector Administratie (+1%) perst er voor de derde achtereenvolgende maand het kleinst mogelijke plusje uit.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Goed… Of niet dus. Want met de resultaten van periode 8 is alleen de sector Techniek dus nog in groeimodus. De andere drie sectoren staan stil (Industrie en Administratief) of dalen (Medisch). Maar ook bij de sector Techniek is er duideljk sprake van een afvlakkende groei, op een niveau dat ver onder dat van voor de financiele crisis ligt. De uitzendmarkt is nog altijd een een intensive care patient, en er lijkt zich een extra complicatie te hebben voorgedaan.

Het is nauwelijks nog een vraag wat er de komende tijd gaat gebeuren binnen de uitzendmarkt. Krimp is het meest waarschijnlijke scenario en ik ga er dan ook vanuit dat in de directiekamers de draaiboeken voor het drastisch reduceren van de kosten alweer uit de kast zijn gehaald. Gezien het nog altijd aanzienlijk lagere niveau van het uitzendvolume in vergelijking met voor de crisis zit er echter bijzonder weinig vet op de botten. De uitzendsector staat daarom een bijzonder gure herfst te wachten.

Eens kijken of Aart van der Gaag (directeur ABU) nog een hartverwarmend sprookje uit zijn mouw kan schudden… Maar ook zijn gelul zal niets veranderen aan de feitelijkheid van een stagnatie van de uitzendmarkt. Daarvoor staan eenvoudigweg teveel signalen op rood.

Geef een reactie

3 Comments