ABU: wederom donkere wolken

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 5 (week 17 – 20) van 2012. En net als de voorgaande periodes in 2012 is ook deze periode negatief:

In periode 5 (week 17 – 20) daalde het aantal uitzenduren met 1% en de uitzendomzet bleef gelijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De daling is zeer beperkt, maar het gaat deze keer met name om de onderliggende sectoren waardoor het beeld feitelijk veel slechter is dan je in eerste instantie zou verwachten

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

 

Er is nog altijd een prachtige inverse relatie te zien tussen de pluskolommen in 2011 en de minkolommen in 2012. Een kleinere plus in 2011 leidt tot een kleinere min in 2012. Maar ondanks de na de cijfers van periode 4 uitgesproken verwachting is er geen nulgroei of een plusje uitgekomen; het zonnestraaltje van periode 4 is weer achter donkere wolken verdwenen. En dat is toch wel een zorgwekkend teken. Met name omdat in komende periodes er weer een grotere groei in 2011 is te constateren. Als die inverse relatie zich dus ook in de toekomst voortzet betekent het dus een grotere krimp in periodes 6 en 7.

De daling zet zich dus nog altijd door, zoals ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

We zien een vertraging in de daling van de trendlijn (en dat is dus positief) maar er is dus nog altijd sprake van een daling (en dat is dus negatief).

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

En uit deze grafiek wordt duidelijk dat er sprake is van een afname van de krimp, waardoor nog dichtert bij een nulgroei zijn uitgekomen dan in periode 4. Maar nog altijd geen plusje te bekennen, met een iets minder hoopvol scenario voor de komende periodes.

Ontwikkelingen per sector
En net als in periode 4 hebben we ook nu de sector Administratief die als enige in periode 5 een stijging heeft laten zien! Waarbij met name de voortdurende krimp van de sector Industrie (-2%) als een enorme klap moet aankomen. Want vorig jaar steeg in periode 5 deze sector met slechts 3%, terwijl in periode 4 van 2011 nog een groei van 13% was genoteerd. Dat deze sector in periode 5 van 2012 dus alsnog een krimp laat zien is ronduit zorgwekkend te noemen.

Ook voor de sector Techniek (-3%) kan een dergelijke redenatie worden opgevoerd, maar aanzienlijk minder dramatisch dan bij de sector Industie. Maar ook voor de sector Techniek staan de seinen weer donkerder rood. Natuurlijk krimpt ook de sector Medisch (-8%) weer het hardst van alle sectoren. Deze sector heeft sinds december 2007 maar 1 keer een plusje laten zien (periode 5, 2010) en 1 keer een nulgroei (periode 5, 2008). Verder is het krimp, krimp, krimp wat de klok slaat.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Dit is dus geen beeld waar je vrolijk van kan worden. Integendeel. De ijstijd waar de Nederlandse uitzenders nu al sinds 2008 in zitten, wil van geen wijken weten. En met de snel verslechterende economische, monetaire en financiele vooruitzichten binnen de Eurozone zal voorlopig van enig herstel geen sprake zijn. Het kalenderjaar 2012 kan als een verloren jaar worden afgeschreven voor de sector. Waarbij het bijzonder onzeker is of 2013 in enig opzicht een beter jaar zou kunnen worden. Als ik uitzender was zou ik daar niet op rekenen.

Geef een reactie