UWV WERKbedrijf: banenmarkt via Twitter?

Ook UWV WERKbedrijf gaat blijkbaar met haar tijd mee, getuige een persbericht van UWV met als titel: UWV start met banenmarkten via Twitter. En wat wil UWV WERRKbedrijf hiermee bereiken? Het volgende:

Met de actie wil UWV steeds meer werkgevers en werkzoekenden digitaal en op een interactieve manier met elkaar in contact te brengen

Dat is alleen maar goed. Gisteren was de eerste banenmarkt, voor werkgevers en werkzoekenden in Friesland en Groningen. Tweets over de banenmarkt waren herkenbaar door de hastag #TBNN. En gedurende enkele uren was #TBNN zelfs een trending topic. Maar heeft UWV WERKbedrijf hiermee ook haar doel bereikt? Dit is overigens de twitteractiviteit gedurende de dag:

Coosto | #TBNN

Er is gedurende korte tijd dus vrolijk op los getwitterd. Maar wat is in de paar uur allemaal gezegd en gedaan?

Dit zijn de aantallen die ik uit Coosto heb weten te peuteren:

  • Er zijn op 3 juli in totaal 639 tweets met de hastag #TBNN verstuurd
  • Van die 639 waren 220 tweets uitsluitend een promotie van de banenmarkt
  • Van die 639 waren 240 retweets
  • Van die 639 waren 96 tweets met het woord vacature (aanbodzijde dus)

En om die 96 tweets met vacatures gaat het dus. Ik heb daarom met name gekeken naar de discussies die op Twitter ontstonden naar aanleiding van deze aangeboden vacatures. En dan blijkt het digitaal en op een interactieve manier met elkaar in contact brengen van werkgevers en werkzoekenden fors tegen te vallen.

Want dit is de totale interactie:

  • 1 melding dat de link in de vacaturetweet niet werkt
  • 1 vraag naar aanleiding van een vacaturetweet
  • 1 reactie naar aanleiding van een vacaturetweet

Op elk van deze drie interacties heb ik geen follow-up van de aanbieder kunnen vinden. Wat overigens geen garantie is dat er ook daadwerkelijk geen reactie naar de potentiele kandidaat is geweest. Maar wel een sterke suggestie dat een follow-up is uitgebleven.

De banenmarkt blijkt dus uitsluitend een zendmast te zijn geweest. Mogelijk hebben werkzoekende twitteraars op basis van de links in de vacaturetweets iets van hun gading gevonden, maar dat had dan allang via andere kanalen gebeurd kunnen zijn. Tenzij werkgevers uitsluitend voor dit event vacatures in de aanbieiding hadden, wat natuurlijk zeer onwaarschijnlijk is.

Verder vraag ik me af of er een moderator is geweest van UWV WERKbedrijf. Op basis van de tweets lijkt dat niet het geval te zijn geweest. En dat zou dan een enorm gemis zijn; want zonder enige sturing en stimulering is dit niets meer dan 639 tweets met dezelfde hastag. En geen digitaal met elkaar in contact brengen van werkgevers en werkzoekenden.

Het lijkt er op dat het enige succes dat deze banenmarkt kan claimen het trending topic momentje is. Dat was echter geen onderdeel van de doelstelling (hoop ik). De daadwerkelijke doelstelling lijkt niet te zijn gehaald en dat is ronduit treurig te noemen. Wat niet wil zeggen dat een banenmarkt via Twitter niet zou kunnen werken. Maar dan dient er in de voorbereiding en uitvoering (aanzienlijk) meer inspanning te worden gestoken. Hoewel natuurlijk de fundamentele vraag is in hoeverre Twitter een goed medium is om een banenmarkt mee te organiseren. Het is makkelijk, maar is het ook effectief? Ik zie nog geen witte rook…

Geef een reactie

9 Comments