Geef mij een goed stemadvies

gastblogger Ongeveer twee jaar geleden stonden we ook voor verkiezingen. Net als twee jaar geleden weet ik niet op wie ik ga stemmen. Ik zal zeker laten meespelen wat goed is voor de arbeidsmarkt. Op verzoek van velen stel ik net als twee jaar geleden de vraag “welke politieke partij heeft het betere programma voor de arbeidsmarkt?”.

De uitslag van de verkiezingen van twee jaar geleden is ons bekend . De VVD gaf volgens de toenmalige reacties de beste antwoorden voor de arbeidsmarkt. Na twee jaar weten we wat de resultaten zijn. Is dit dankzij of ondanks wat o.a. de VVD in het nu demissionaire kabinet heeft bereikt.

Ook net als twee jaar geleden zal het CPB de partijprogramma’s door gaan rekenen. Toen door Marc voor ons samengevat. De programma’s zijn nog niet uitgekristalliseerd maar de eerste stellingen zijn al ingenomen.

 • De PVDA neemt stelling tegen zoals zij noemen de hyperflexibiliteit .
 • Het CDA pleit voor een akkoord tussen werkgevers, werknemers en politiek om flexibiliteit uit te breiden in de arbeidsmarkt.
 • De VVD heeft dit thema nog niet echt benoemd in de media, maar in het concept partijprogramma (pagina 14) valt al te lezen dat ook zij kiezen voor het verhogen van de flexibiliteit.
 • De SP staat voorlopig op de lijn van de PVDA en kant zich ook tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
 • De PVV ziet al het kwaad uit Europa komen en kant zich voornamelijk tegen Oost-Europeanen die onze banen zouden inpikken. Dit met de kreet “Hún Brussel, óns Nederland”.
 • D66 wil de arbeidsmarkt juist in de uitvoering hervormen. De standpunten van D66 zullen ook nog verder worden aangescherpt en richten zich nu ook op meer flexibilisering.
 • Groen links promoot nog het standpunt van twee jaar geleden. Gebruikt de cijfers van twee jaar geleden en is nog druk bezig nieuwe standpunten in te nemen. Wel wordt vaak gesproken over geen “Flexibiliteit zonder zekerheid” en in het concept partijprogramma valt dit ook terug te lezen.

Zaak om de ontwikkelingen weer nauw te gaan volgen.

Deze keer keer wil ik de discussie over de politiek op dit platform voeren. Hier zal ik ook de linkjes plaatsen naar een aantal polls met uitspraken. Natuurlijk, als het CPB de partijprogramma’s weer heeft doorgerekend zullen deze ook hier worden besproken. Zodra Google weer net als twee jaar geleden zijn tool over de partijprogramma’s laat gaan zal ik ook die weer inzetten. Ik ben benieuwd naar jullie adviezen en commentaar zodat ik weer als zwevende stemmer kan neerdalen.

Geef een reactie

15 Comments
 • Herbert Prins
  says:

  De programmavergelijker 2012 is actief https://www.programmavergelijker.nl/programmavergelijker/pv/Tweede%20Kamer%202012/388#vergelijk-partijen.

  VVD

  Inkomensafhankelijke regelingen aanpassen, zodat mensen er niet op achteruit gaan als ze gaan werken.
  WW-uitkering eerste drie maanden verhogen, duur verkorten; werkgevers betalen niet eerste zes maanden WW.
  Mensen in Wsw en Wajong herkeuren; werkgevers ruimere mogelijkheden geven om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.
  Ontslagrecht versoepelen, vaste wettelijke ontslagvergoeding van een week per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris.
  Arbeidsrechtelijke positie van ambtenaren gelijkstellen aan die van andere werknemers.
  Cao’s niet verplicht opleggen aan ondernemingen die niet bij totstandkoming betrokken waren.
  AOW naar 67 jaar in 2018, daarna koppelen aan levensverwachting. Aanvullende pensioenen harmoniseren met de AOW.

   

 • Herbert Prins
  says:

  Een leuke tool om te zien welke partij welk woord het meest gebruikt vindt u hier . Voor het woord Arbedeidsmarkt ziet het overzicht er als volgt uit.

  LibDem

  15

  0.1559

   

  PvdA

  39

  0.0981

   

  VVD

  24

  0.0953

   

  CDA

  16

  0.0888

   

  D66

  20

  0.0745

   

  50+

  2

  0.0653

   

  GL

  15

  0.0647

   

  CU

  27

  0.0639

   

  DPN

  2

  0.056

   

  PVV

  4

  0.0413

   

  SGP

  7

  0.0274

   

  PvdD

  4

  0.0226

   

  SP

  4

  0.0178

   

  MenS

  2

  0.0055

   

  DPK

  0

  0.0000

   

  LP

  0

  0.0000

   

  NL

  0

  0.0000

   

  PPNL

  0

  0.0000

   

  PvdT

  0

  0.0000

   

  SOPN

  0

  0.0000

   

 • Maarten Fekkers
  says:

  Hoi Herbert,

  Ik noem de 1 euro jobs bewust, omdat het idee in de basis goed is. Weer toegang tot arbeidsmarkt en uitzicht op een vaste betrekking. Echter de uitvoering faalt, en heeft tot gevolg dat de 1 euro job de trend inzet van (gedwongen) loonmatiging en een nieuwe klasse van “werkende armen” creëert. 
  Het wordt door bedrijven als een besparing gezien, ipv een mogelijkheid op re-integratie. 
  Gesubsidieerd werk moet bovenop arbeidsplaatsen komen, niet in plaats van. 

   

 • Herbert Prins
  says:

  Beste Maarten,

  Dank voor jouw reactie. Ondanks dat ik de voorbeelden in deze context van duitsland en USA snap, is het noemen van 1 euro jobs volgens mij niet echt relevant dit is veel meer een re-integratie tool. Ook wij kennen subsidies om mensen goedkoop te laten werken als opstap naar een reguliere baan. De PvdA was ook altijd voorstander van dit soort subsidies. 

  Als Duitsland genoemd wordt is het belangrijk om de maatregelen te zien in  het zogenaamde Hartz IV akkoord  

 • Maarten Fekkers
  says:

  Disclamier vooraf; Ik ben PvdA lid.
  Mijn stemadvies zal dan ook PvdA voor je zijn. En wel om de volgende redenen:
  Aan arbeid en werkgeverschap hangen een hoop zaken vast. Wonen, geld, ontwikkeling, rol in de samenleving, zelfrespect ect. Het is een vraag en aanbod spel met soms enorme maatschappelijke consequenties. Zowel positief als negatief.
  Dat heeft als gevolg dat je met de dynamiek van de arbeidsmarkt erg voorzichtig moet zijn. En als overheid moet optreden tegen situaties die het evenwicht tussen werkgever en werknemer in onbalans kunnen brengen. Veel is daar al in bereikt in de afgelopen jaren. Minumum loon, CAO’s en arbo omstandigheden.
  In een economisch mindere tijd, is bezuinigen op arbeid een veel gebruikt middel. Verworvenheden staan dan onder druk. Soms is dat goed, als er te ver is doorgeschoten (bonus in de banksector bijv.) Soms kan dat schadelijk zijn voor de samenleving. hyperflexibiliteit zoals eerder benoemd. 
  De politiek is er om de randvoorwaarden te scheppen om mensen een fatsoenlijk bestaan te geven. Dit doe je door werknemers te beschermen (wettelijk vastleggen CAO’s, Schrappen bel.aftrek vreemd vermorgen en ontslagbescherming) en werkgevers niet werkende maatregelen te besparen. (afschaffen UWV route, maximale ontslagvergoeding) en ZZP’ers toegang geven tot het sociale vangnet. En natuurlijk door eerlijke inkomens verdeling.
  De economie op gang helpen door arbeid goedkoper (flexibilisering) te maken, zoals VVD en D66 willen, is een schijn-oplossing. Het leidt niet tot een betere samenleving of duurzame werkgelegenheid. De voorbeelden daarvan zijn te zien in de USA of zelfs in duitsland (1 euro jobs)

 • Herbert Prins
  says:

  Poll op linkedin is gestart 
  <iframe src=’https://polls.linkedin.com/vote/364481/crnzq’ marginheight=’0′ marginwidth=’0′ topmargin=’0′ leftmargin=’0′ allowtransparency=’true’ frameborder=’0′ height=’250′ scrolling=’no’ width=’300′ readonly=’readonly’></iframe> 

 • Reza
  says:

  @Herbert : Misschien is de Koe op het partijprogramma van PvdD nog het meest hervormingsgezind 🙂

  Ik weet het ook niet eerlijk gezegd, D66 en AvP heeft wel zijn mond vol van “echte hervormingen”, maar probleem met politici en NLse coalitie-systeem is dat alles verwatert in de eindcompromissen en altijd maar een dun soepje overblijft van de beloofde eigen programmapunten.

  Wellicht tijd voor een nieuwe partij: PvdFA, Partij van de Flexibele Arbeid, of Flits Arbeid 😉

 • Herbert Prins
  says:

  Beste Reza,

  Je hebt gelijk geen PvdD (zoals er meer partijen niet genoemd zijn. Maar goed als aanvulling

   PvdD heeft een partijprogramma met een Koe voorop. Met QR codes voor de technici. Ze spreken ook over Flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar geven er wel een eigen uitleg aan. Belastingverlaging en kortere werkweken (hoe minder hoe beter 😉 en verder de volgende citaten: 

  de ontslagbescherming blijft. de ontslagvergoeding wordt gekoppeld aan de reële geleden schade door de werknemer en diens positie op de arbeidsmarkt. 

   de duur van de werkloosheidsuitkering wordt ingekort, terwijl in de eerste maanden de uitkering omhoog gaat. 
   Bij- en herscholing worden aangemoedigd en gefaciliteerd door de overheid, ook door het aanbieden van stageplaatsen. 
  mensen die langdurig werkloos zijn moeten financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.
   zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en flexwerkers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

  Ben benieuwd wie in jouw ogen zoals je zegt “echt durft te hervormen”

 • Reza
  says:

  Ik wacht nog ff met stemadvies……. ik mis PvdD in het rijtje eigenlijk 🙂

  Het ziet er iig somber uit;

  – Als in heel 2011 van alle arbeidscontracten maar  3% vaste (onbepaalde tijd) contracten waren,

  – Ondernemerschap niet wordt gestimuleerd met echte maatregelen en regelingen,

  – Flexibilisering geen echte keus van bedrijven is maar gevolg van laag- conjunctuur en verkapte manier bezuinigen, saneren en reorganisaties. 

  2012 is een verloren jaar voor de NLse economie en arbeidsmarkt. Laten we hopen, ja, zelfs bidden tot hogere machten voor een beter jaar in 2013, want van politici en partijen hoeven we weinig te verwachten, niemand die echt durft te hervormen en als het gebeurt is het volgens de agenda van het failliete beleid van neoliberalen en marktwerking fetisjisten.