CBS: werkloosheid juli stijgt naar 6,5%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in juli de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van juni 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid liep in juli 2012 verder op tot 510 duizend personen.

Opvallend genoeg ‘vergeet’ het CBS dit keer de groei in aantal personen te melden. Mogelijk heeft dit te maken met het relatief hoge aantal; maar liefst 15.000 personen werden werkloos op basis van de seizoengecorrigeerde cijfers. Waarmee we dus door de ‘magische’ grens van 500.000 werklozen zijn gebroken. 

Als een gevolg van deze ontwikkeling is de de werkloosheid sterk gestegen, van 6,3% in juni naar 6,5% in juli. Het is maar een geluk dat we niet in een recessie zitten…

Het langere termijnbeeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – juli 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – juli 2012. Bron: CBS

Zoals uit de grafiek kan worden opgemaakt is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid zeer fors gestegen. We komen steeds dichterbij de piek uit de periode 2004 – 2005  en als we ING of ABN AMRO mogen geloven, zullen we hier ook nog eens ruim overheen gaan. Op basis van de voorspellingen van CPB, ABN AMRO en ING is dit het scenario voor de rest van 2012:

Scenario’s voor ontwikkeling werkloosheid in 2012, gebaseerd op voorspellingen van het CPB, ABN AMRO en ING 

Scenario’s voor ontwikkeling werkloosheid in 2012, gebaseerd op voorspellingen van het CPB, ABN AMRO en ING

Inderdaad, om de voorspelling van het CPB (gemiddeld 6,25% voor heel 2012) te halen moet de werkloosheid vanaf nu gaan dalen… Zoals te doen gebruikelijk heeft het nationale gokinstituut binnen twee maanden na het doen van de voorspelling zichzelf wederom belachelijk gemaakt.

Overigens lijken ook ABN AMRO en ING hun voorspellingen niet waar te kunnen maken; beide grootbanken hebben een wel zeer negatief scenario geschetst. Op basis van een lineaire extrapolatie van de achter ons liggende maanden van 2012 komt de werkloosheid eind van het jaar uit op 6,8% – 6,9%. Dat lijkt redelijk, gezien de nog altijd verslechterende economische omstandigheden in de echte wereld (en niet in de imaginaire wereld van het CBS).

En met een dergelijke werkloosheid zijn we nog altijd spekkoper in vergelijking met veel andere Eurolanden maar ligt een werkloosheid van onder de 4%, zoals voor een groot deel van 2008 gold, weer ver, ver achter ons. De vraag is of we een dergelijk laag niveau van werkloosheid in de komende jaren nog zullen gaan beleven. De kans hierop is bijzonder klein aan het worden.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment