Breaking news: vacatures in augustus 2012

angstigDe maand augustus ligt achter ons en dus is er de vraag die op ieders lippen brandt: Hoe is het de afgelopen maand met het vacaturevolume gegaan? Het korte antwoord is: Matig. Zeer matig eigenlijk, want het is alweer twee jaar geleden dat we in de maand augustus onder de 100.000 nieuwe unieke vacatures bleven steken. Maar dat is waar augustus 2012 op is uitgedraaid. Een maand met weinig nieuwe vacatures.

Geen verwonderlijke situatie natuurlijk als je bedenkt dat de werkloosheid in Nederland en een groot deel van de Eurozone weer verder is gestegen, de recessie steeds verder om zich heengrijpt en slechts het aantal uitzenduren op magische wijze lijkt te zijn gegroeid. Mogelijk zelfs ten koste van het aantal vaste banen

Vacaturevolume in juli
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in augustus over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in augustus, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures in augustus, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Het is twee jaar geleden dat het vacaturevolume in augustus voor het laatst onder de 100.000 bleef steken, maar dat was ook meteen een heel eind daaronder. Dit keer blijven we in ieder geval nog in de buurt, zij het aan de verkeerde kant ervan.

Helaas blijft het vacaturevolume per maand nog altijd achter bij dat van 2011. Dit wordt duidelijk als we de resultaten van de eerste acht maanden van 2012 vergelijken met dezelfde periode een jaar eerder:

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste acht maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures per maand in de eerste acht maanden, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Alleen de eerste twee maanden van dit jaar lag het vacaturevolume hoger dan de overeenkomstige maanden in 2011, maar sinds maart is het volume duidelijk lager. Ondertussen is het vacaturevolume over 2012 7% lager dan in dezelfde periode van 2011. Geen gezonde situatie. De vraag is hoe de komende maanden zich zullen gaan

Om het vacaturevolume van augustus 2012 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De trendlijn blijft dalen; maar in een relatief traag tempo. Daarmee lijkt er eerder sprake van een geleidelijk erosie van het vacaturevolume dan van een forse krimp zoals in de periode na het uitbreken van de financiele crisis. Gezien de enorme problemen waarmee met name de zuidelijke landen in de Eurozone worden geconfronteerd, het blijvend lage consumentenvertrouwen, daling van koopkracht en de vrijwel volledig op slot zittende huizenmarkt is er bijzonder weinig wat als een glimmer of hope kan worden gezien. In alle eerlijkheid lijkt er helemaal niets te zijn wat als zodanig kan worden gekwalificeerd.

De tweede helft van 2012 ziet er daarom somber uit. Meer dan somber. En dat zal zijn effect op het vacaturevolume naar alle waarschijnlijkheid niet gaan missen. We kunnen ons daarom gaan opmaken voor een aantal magere maanden.

Geef een reactie

2 Comments