CBS: werkloosheid augustus blijft 6,5%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in augustus de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van juli 2012:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2012 verder toe met 4 duizend en kwam uit op 514 duizend personen.

Ondanks deze groei is het werkloosheidspercentage in vergelijking met juli gelijk gebleven; 6,5%.

Het langere termijnbeeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2012. Bron: CBS

Zoals uit de grafiek kan worden opgemaakt is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid wel duidelijk gestegen. We komen steeds dichterbij de piek uit de periode 2004 – 2005  en als we ING of ABN AMRO mogen geloven, zullen we hier ook nog eens ruim overheen gaan.

Op basis van de voorspellingen van CPB, ABN AMRO en ING zijn dit de scenario’s voor de resterende maanden van 2012:

Scenario’s voor ontwikkeling werkloosheid in 2012, gebaseerd op voorspellingen van het CPB, ABN AMRO en ING

Scenario’s voor ontwikkeling werkloosheid in 2012, gebaseerd op voorspellingen van het CPB, ABN AMRO en ING

Het CPB geeft nog altijd een voorspelling van 6,25% werkloosheid voor heel 2012 af. Om deze voorspelling uit te laten komen moet de werkloosheid in de komende maanden hard dalen (met 0,05% per maand) tot een niveau van 6,31% in december. Een zeer onwaarschijnlijk scenario.

Maar ook de scenario’s van ING en (met name) ABN AMRO zijn onwaarschijnlijk. In dit geval is niet een te rooskleurig maar een te negatief toekomstbeeld geschetst. Op basis van een lineaire extrapolatie van de ontwikkeling van de werkloosheid gedurende de achter ons liggende maanden van 2012 komt de werkloosheid in december uit op bijna 6,9%. Als dit inderdaad de werkloosheid in december zou zijn is in een jaar tijd de werkloosheid in Nederland met bijna 1% gegroeid. Een forse groei, hoewel je dit niet moet zeggen in het bijzijn van Grieken of Spanjaarden natuurlijk…

Met deze groei komen we overigens uit op een gemiddelde werkloosheid van 6,41% over heel 2012. Duidelijk hoger dus dan de voorspelling van het CPB. Maar dat is natuurlijk geen verrassing…

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie