Autoverkopen in PIIGS-landen: augustus 2012

Een proxy voor de gezondheid van de economie is het aantal autoverkopen. En als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal verkochte nieuwe auto’s in de PIIGS-landen (Portugal, Italie, Ierland, Griekenland en Spanje) sinds 2008 dan zien we wat dat betreft een meer dan zorgwekkende ontwikkeling:

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – augustus 2012. Bron: ACEA 

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – augustus 2012. Bron: ACEA

In alle PIIGS-landen zijn de autoverkopen van nieuwe auto’s ten opzichte van 2008 ingestort, het is slechts de mate waarin dit is gebeurt waar duidelijke verschillen zijn te constateren. Zo is het leven van een autoverkoper in Griekenland bijzonder slecht te noemen; ondertussen is het niveau van nieuwe autoverkopen bijna 80% lager dan een luttelte 4 jaar geleden. Het aantal faillissementen in de autobranche laat zich raden…

Maar ook Portugal lijkt sinds medio 2010 van een klif te zijn gevallen als het om verkopen van nieuwe autos gaat. In dat land is in de afgelopen periode de grootste krimp te constateren. Wat moeten we dan geloven van het feit dat de troika (ECB, EU en IMF) zegt dat het met Portugal weer beter gaat? Want zowel de autoverkopen als de werkloosheidsontwikkeling laten een volstrekt tegengesteld beeld zien.

Ook Ierland, een land dat er weer beter voorstaat volgens de troika, lijkt zich van dit soort berichten weinig aan te trekken als het om de echte economie gaat. En de autoverkopen spreken wat dat betreft boekdelen. En dan zijn er de twee landen die de Eurozone definitief om zeep gaan helpen; Italie en Spanje. Ondanks de astronomisch hoger werkloosheid in Spanje (meer dan 25% in juli 2012) is het aantal nieuwe autoverkopen ‘slechts’ 30% lager dan in 2008. Een percentage dat min of meer gelijk is met dat van Italiie, waar de werklooshed ‘slechts boven de 10% staat. Een merkwaardige situatie; tenzij er in Spanje heel veel op afbetaling wordt gekocht en het de verkopers niets uitmaakt of er een kans bestaat dat het bedrag volledig wordt terugbetaald…

De autoverkopen duiden op een verdere verslechtering van de economie. De werkloosheidsontwikkeling vertelt exact hetzelfde verhaal. De Eurozone is in vier jaar tijd een wasteland geworden waar niets meer wil groeien. Maar gelukkig hebben we politici die de probleem kordaat aanpakken…

Geef een reactie