Ketelmuziek vakbonden over banenplan

De vakbonden CNV, FNV en MHP hebben blijkbaar behoefte aan enige publiciteit en hebben daarom een brief naar Premier Rutte (en de rest van Nederland) gestuurd waarin zij vragen om een banenplan voor Nederland; blijkbaar  in lijn met toezeggingen die door regeringsleiders tijdens een Europese raad eind juni zijn gedaan:

Deel brief vakbonden

Naast de volstrekt overbodge referentie aan het grote aantal werklozen in Europa (geen enkele relatie met een Nederlands banenplan) wordt de oplopende jeugdwerkloosheid weer eens een keer van stal gehaald. En dat is voor de vakbonden om meerdere redenen een bizarre verwijzing.

Allereerst is de stijgende werkloosheid onder werknemers van 45 jaar en ouder een acuter probleem voor de Nederlandse arbeidsmarkt:

https://recruitmentmatters.nl/wp-content/uploads/2012/09/image119.png

Verandering werkloosheid (in %) per leeftijdsgroep (2003 = 0%), jan 2003 – aug 2012, voortschrijdend 12-maands gemiddelde. Bron: CBS

De werkloosheid in deze leeftijdsgroep stijgt harder en al veel langer dan onder jongeren. Het kan toch niet zo zijn dat de vakbonden niet bekend met deze problematiek bij hun traditionele achterban?

En verder reageert de jeugdwerkloosheid traditioneel zeer heftig op de golven van de economie. Veel heftiger dan bij de beroepsbevolking in zijn totaliteit:

Werkloosheid (blauw), in %) en jeugdwerkloosheid (rood), seizoensgecorrigeerd, jan 2003 – aug 2012. Bron: CBS

Werkloosheid (blauw, in %) en jeugdwerkloosheid (rood), seizoensgecorrigeerd, jan 2003 – aug 2012. Bron: CBS

En zelfs dit geeft nog een vertekend beeld; want het is vooral de werkloosheid onder laag opgeleide jongeren waar de grootste pijn zit:

Jeugdwerkloosheid per opleidingsniveau, seizoensgecorrigeerd, Q1 2001 – Q2 2012, voortschrijdende jaargemiddeldes. Bron: CBS

Jeugdwerkloosheid per opleidingsniveau, seizoensgecorrigeerd, Q1 2001 – Q2 2012, voortschrijdende jaargemiddeldes. Bron: CBS

Jongeren die maximaal een lage opleiding (CBS: Lager onderwijs omvat het gehele basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en mbo 1 (assistentenopleiding), en hun voorgangers) hebben genoten, hebben een aanzienlijk hogere kans werkloos te worden dan hun leeftijfdgenoten met een middelbare of hoge opleiding.

Een banenplan heeft voor deze groep bijzonder weinig zin. Een opleidingsplan heeft meer kans. Maar een plan om het percentage voortijdige schoolverlaters ernstig terug te dringen zou het beste zijn. Want daarmee zou het percentage laag opgeleiden sterk kunnen worden teruggedrongen. Waarbij het overigens wel de vraag is of we hiermee het probleem op termijn niet terug gaan zien in een stijging van de werkloosheid bij middelbaar opgeleiden. Als er geen banen zijn wordt tenslotte aan de randen gesneden. En dan gaat het om mensen zonder ervaring of om mensen die (te) duur zijn. Lees: jongere en oudere werknemers. Geen nieuws onder de zon en niet op te lossen met een banenplan. Wel met het aantrekken van de economie…

Mogelijk hopen de vakbonden met hun misplaatste oproep een wit voetje te halen bij jongeren. Een groep die het woord vakbond niet eens in haar woordenboek heeft. Helaas vergeten diezelfde vakbonden dat ze met deze oproep hun bestaande leden (die in overgrote meerderheid 45 jaar en ouder zijn) in de kou laten staan. Bizar.

Geef een reactie