Maar welke stenen ondersteunen de brug?

RegeerakkoordEen nieuw regeerakkoord gaat een brug slaan over de crisis in Nederland. De VVD en de PVDA willen bruggenbouwers worden. Met deze symboliek en zoals zij dat zelf zeggen, een rotsvast vertrouwen in de toekomst, is een nieuw regeerakkoord gepresenteerd.

Een regeerakkoord dat ik heb gelezen om te zien of dit ook een brug gaat slaan naar een andere/betere arbeidsmarkt. Nu ben ik van nature positief ingesteld en ben ik voorstander van kabinetten waar zowel de PVDA als de VVD in zitten dus ben ik vooraf al vol vertrouwen. Toch stel ik de vraag “Maar welke stenen ondersteunen de brug?”

Het regeerakkoord bevat een heel hoofdstuk over de arbeidsmarkt en ook in de andere hoofdstukken komt af en toe de invloed op de arbeidsmarkt naar voren. Het nieuwe kabinet vindt dat de huidige arbeidsmarkt moet verbeteren. De kansen voor oudere werknemers op nieuw werk zijn te laag. Flexwerkers hebben te weinig bescherming. De doorstroom van werk naar werk is te laag. Zonder nu punt voor punt in te willen gaan hoe belangrijk deze zaken in de huidige arbeidsmarkt nu wel of niet zijn, deze zaken zijn wel het vertrekpunt van de brug die moet worden gebouwd.

De 14 pijlers waarop de brug moet steunen en de 11 kabels waar de brug aan wordt opgehangen zijn ieder een apart blog waard. Zo kunnen werkgevers voor de meeste ontslagen straks alleen nog maar terecht bij het UWV. Het UWV gaat de aanvragen binnen vier weken afhandelen. Ik ben benieuwd, ik sprak laatst een middelklein bedrijf dat al meer dan drie maanden bezig was met vragen, formulieren, niet-werkende systemen en nog niet het gevoel had ook maar een meter verder te zijn gekomen in de afhandeling van de aanvraag. Het UWV is in ieder geval een steen die wordt gebruikt in meerdere pijlers.

Een andere steensoort zijn de regeltjes die veranderen. Andere en nieuwe regels voor WWW, andere regels voor flexwerkers en voor de inhuurders en bemiddelaars, nieuwe regels voor scholing of transitie-budget. Geen Keynesiaanse maatregelen of het moet het kiezelsteentje zijn dat de overheid minder schoonmaak- en catering personeel gaat inhuren, maar deze weer in dienst gaat nemen.

De flexmarkt zal veranderen door de nieuwe regeltjes en ook dit akkoord is ervan overtuigd dat flexibilisering goed is. Of dat het effect gaat hebben dat men in gedachten heeft is voor mij het grootste twijfelgeval.

Eerder heb ik al mijn kanttekeningen bij de flexibilisering gesteld. Maar bij dit akkoord wil ik er nog een paar noemen. Is de flexmarkt echt een steen waar op we kunnen bouwen? Een sector die slecht presteert en de afgelopen decennia weinig innovatief was en zeer risicomijdend. Maar tegelijkertijd met dit regeerakkoord meldt het UWV in een persbericht “Samenwerking UWV en uitzendbranche voorbeeld voor andere landen” . Het UWV en de ABU gaan intensief samenwerken wordt er geschreven. “Werk.nl is een belangrijk platform voor de uitwisseling van vacatures en cv’s tussen de uitzendbranche en UWV. 70% van de gemelde vacatures komt uit de uitzendbranche” staat er.

Op dit platform staan voldoende stukjes over de kwaliteit van werk.nl en anders heb ik nog wel een logboekje met de vele foutmeldingen die over mijn scherm vliegen bij het gebruik van UWV systemen. Daarom is mijn grootste angst voor dit regeerakkoord niet de brug of de pijlers, maar de steen waarmee die wordt gebouwd.

Geef een reactie

2 Comments