Breaking news: vacatures in oktober 2012

VerwarringDe maand oktober ligt alweer achter ons en daarmee is het de hoogste tijd om eens te kijken hoe het met het vacaturevolume van de afgelopen maand is gegaan. Maar voordat ik daaraan begin even een forse correctie ten aanzien van de maand september. Want een maand geleden leek het er op dat september 2012 aanzienlijk beter was geeindigd dan september 2011. Alleen zorgden correcties gedurende de maand oktober ervoor dat september 2012 alsnog slechter is uitgepakt.

En dat heeft direct implicaties voor het resultaat van oktober 2012. Want hoewel afgelopen maand 1,9% meer unieke vacatures telde dan oktober 2011 kan het zomaar zijn dat over enkele weken dit verschil als sneeuw voor de zon is verdwenen. Een vervelende constatering. Met andere woorden; oktober 2012 lijkt er goed uit te zien, maar de jury wacht nog even met haar definitieve oordeel…

Vacaturevolume in oktober
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in oktober over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in oktober, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures in oktober, 2009 – 2012. Bron : Jobfeed.

Jawel, dat ziert er goed uit voor de afgelopen maand. Duidelijk hoger dan een jaar geleden en aanzienlijk hoger dan de daaraan voorafgaande jaren. Alleen is daar de knagende onzekerheid of oktober 2012 dit niveau weet te behouden. Waarschijnlijk niet, maar de vraag is vooral hoeveel van de huidige voorsprong ten opzichte van oktober 2011 moet worden ingeleverd. We moeten het afwachten.

Als we de de maanden van 2012 vergelijken met die van 2011 krijgen we dit beeld:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2011 en 2012. Bron : Jobfeed.

Hier is goed te zien dat september 2012 dus uiteindelijk slechter is uitgepakt dan september 2011. Om precies te zijn 0,5% slechter. Tegelijkertijd is duidelijk dat oktober 2012 beter is uitgepakt dan oktober 2011, maar laat ik een beetje voorzichtig zijn aangezien correcties achteraf door Jobfeed de neiging hebben om dit verschil (nu 1,9% in het voordeel van oktober 2012) te nivelleren. Het lijkt me het beste om te spreken van een situatie die vrijwel vergelijkbaar danwel iets beter is in vergelijking met een jaar geleden.

Om het vacaturevolume van oktober 2012 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Hoe oktober 2012 uiteindelijk ook uitpakt, het is wel duidelijk dat de trendlijn zich min of meer lijkt te stabiliseren. Er is geen sprake van een verdere daling van het unieke vacaturevolume als we naar het voortschrijdend 12-maands gemiddelde kijken. En dat is zonder meer goed nieuws te noemen.

Het is tegelijkertijd contrair nieuws, aangezien we met een stijgende werkloosheid worden geconfronteerd, dalende huizenprijzen, dalende autoverkopen en bijzonder laag producenten- en consumentvertrouwen. Ten opzichte van al dit soort negatieve signalen is het unieke vacaturevolume de enige positieve uitschieter. En dat kan natuurlijk te denken geven… Overigens ligt het unieke vacaturevolume over 2012 nog altijd 5,7% lager dan 2012. Dus wat dat betreft ligt de indicator wel weer in lijn met de andere indicatoren.

Geef een reactie

1 Comment