Video Recruiting

mandjeIeder jaar brengt Gartner een hele serie Hype Cycle rappportages uit, waaronder een hype cycle voor Human Capital Management (HCM) software. Hype cycles zijn een feest voor technologieleveranciers die volgens mij zwaar lobbyen (en mogelijk ook zwaar betalen) om maar genoemd te worden. Want je naam in zo’n rapportage krijgen is een aanzienlijk grotere kans op succes.

De HCM hype cycle bevat een drietal toepassingengebieden waar ik bij stil wil staan:Talent Science, Video Recruiting en Social Recruitment Software. Ondertussen heb ik aandacht besteed aan Social Recruitment Software en Talent Science; vandaag is het de beurt aan Video Recruiting.

Eerst nog een keer de totale hype cycle:

Gartner: Hype Cycle for Human Capital Management Software, 2012.

Gartner: Hype Cycle for Human Capital Management Software, 2012

Ik heb een drietal toepassingen omlijnd; Talent Science, Video Recruiting en Social Recruitment Software. De laatste twee toepassingen hebben volgens Gartner nog 5 – 10 jaar nodig om volwassen te worden (het zogenaamde Plateau of Productivity te bereiken). Op dit moment is Social Recruitment Software bijna op de Peak of Inflated Expectations, wat zoveel is als de top van de hype. Let wel, het rapport is in het najaar van 2012 gepubliceerd, dus ondertussen zit deze software wel zo’n beetje op zijn piek. Video Recruiting was in 2011 nog niet eens een aparte groep in de hype cycle en komt dus in 2012 binnen op het midden van de lijn naar die piek. Talent Science is in 2012 met stip binnengekomen op de hype cycle en heeft volgens Gartner nog tenminste 10 jaar nog om volwassen te worden.  Waarbij het opvallend is dat Gartner blijkbaar verwacht dat Talent Science nog veel meer gehyped gaat worden dan nu al het geval is. Ik kan niet wachten…

Video Recruiting is de hype cycle in 2012 binnengekomen op het midden van de helling in de richting van de Peak of inflated expecations. Blijkbaar verwacht Gartner nog een forse groei van de hype rondom video recruiting.

Door Gartner wordt Video Recruiting als volgt omschreven:

Video recruiting is the use of video in the screening and selection aspects of the recruiting process. Typically, a candidate would either be filmed answering prearranged questions or participate in a video conference call. In either case, a recruiter or hiring manager would use the video to get a better sense of the candidate than through just electronic information submission or a telephone screening interview. In some circumstances, it could replace more formal, face-to-face interviews.

Kijk, dat is nou nog eens een opluchting. Gartner geeft geen enkele verwijzing richting het zinloze domein van video cv’s. Maar waarom verwacht Gartner dan nog een enorme toename van de hype rondom video recruiting? Als ik me niet vergis zijn er praktische en werkende toepassingen beschikbaar en is het vooral de relatieve onbekendheid van video recruiting die een bredere implementatie in de weg staat; niet de ontwikkeling van de technologie zelf.

Mogelijk is Gartner enigszins in de war, want dit is feitelijk wat het adviesbureau ook stelt:

Though the technology is not new[…] it has not been widely adopted in the market yet. In our inquiries, we have found few organizations that have had this capability on their list of must-have requirements. In addition, there are many providers whose solutions leverage video and it is not clear whether or not video becomes a feature of existing erecruitment solutions, a partner add-on that most e-recruitment solution providers would want to leverage, or infrastructure (where video calling may be like email) to which e-recruitment solutions would need to integrate.

Tja, de wijze waarop video recruiting geincorporeerd gaat worden binnen het recruitmentproces is een andere dan een groei van de technologie tot volwassenheid. En staat al helemaal los van een groei richting inflated expectations. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat Gartner worstelt met de positionering van dit type ‘technologie’ op haar hype cycle. En ik heb tevens het vermoeden dat dit type toepassing wel eens aanzienlijk sneller door de verschillende fasen van de hype cycle zal schieten dan de door Gartner verwachte 5 – 10 jaar.

Waarom? Hierom:

Organizations that have large numbers of candidates for which they perform screening interviews should consider video solutions where the candidate is filmed via webcam answering prearranged questions so that they screen candidates more quickly and effectively.

In addition, organizations that have large numbers of face-to-face interviews, especially with multiple interviewers, should consider video conference calling as well to lower travel costs and better leverage interviewer time.

Finally, organizations that need to conduct remote recruiting (for example, mining engineers) should consider video interviewing. The use of a specialized video recruiting solution versus more general-purpose video calling should be driven by the use case as well as security and privacy requirements.

Drie goed geformuleerde overwegingen om tot het gebruik van video recruiting over te gaan als een of meer van deze situaties van toepassing zijn bij een bedrijf. Enige nadeel is een recessie, maar dat terzijde…

Nog op zoek naar een business case? Ook dan heeft Gartner een antwoord, althans voor wat betreft de criteria:

Video recruiting solutions can improve recruiter and hiring manager productivity as well as better use the resources that are involved in the interview process. This results in lower time to hire and lower cost per hire. Also, video may also improve quality of the hire as visual cues may indicate something earlier in the hiring process that allows more time focused on better fit candidates.

Eenieder die zich nu nog achter de oren krabt heeft het of niet begrepen of heeft echt geen zinvolle toepassing van video recruiting. Wat natuurlijk ook heel goed mogelijk is.

Volgens Gartner zijn dit aanbieders in het domein van video recruiting: GreenJobInterview; Hirevue; InterviewStream; Montage; Skype; Sonru. Het toevoegen van Skype is natuurlijk volstrekte onzin, anders dan dat met Skype prima een gesprek met een kandidaat kan worden gevoerd. Maar laten we dan zeker ook onze Nederlandse partijen Cammio en Clooks niet vergeten. Ongetwijfeld geen Gartner abonnee?

Geef een reactie

1 Comment