UWV: schaamteloos slecht werk

 UWV Arbeidsmarktprognose 2013 – 2014. Met een doorkijk naar 2018UWV (WERKbedrijf) heeft gisteren haar rapport UWV Arbeidsmarktprognose 2013 – 2014. Met een doorkijk naar 2018 gepubliceerd. Bijna een jaar na het verschijnen van UWV Arbeidsmarktprognose 2012 – 2013. Met een doorkijk naar 2017. Inderdaad, dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren. En hoewel de feitelijke informatie in deze rapportages een must-read is voor iedere arbeidsmarktprofessional, zijn het de prognoses van het UWV die op de lachspieren werken.

Want het UWV kan namelijk helemaal niet voorspellen. Overigens kan het UWV wat dat betreft een hand geven aan het CPB, ECB, IMF en weet ik veel wat voor andere alfabetsoep. Maar dit jaar maakt het UWV het wel heel erg bont. Tenminste, als je de moeite neemt om de prognoses van dit jaar te vergelijken met die van slechts 12 maanden geleden.

En dat is precies wat ik heb gedaan…

Laat ik even teruggaan naar het UWV rapport van vorig jaar. Hierin deed het UWV onderstaande voorspelling over de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden tot 2017:

UWV: ontwikkeling aantal werkzoekenden (2012)

Een fijne rustgevende stippellijn die weliswaar piekt maar vervolgens weer net zo snel naar beneden afbuigt. De toekomst zag er rozig uit als het om de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden ging.

En natuurlijk is ook dit jaar weer eenzelfde voorspelling gedaan:

UWV: ontwikkeling aantal werkzoekenden (2013)

Ziet iemand het verschil…? Inderdaad, het is wel zeer opvallend om de stippellijn ineens boven de piek van 2003 – 2004 uit te zien torenen waar vorig jaar de stippellijn nog ver onder diezelfde piek bleef. Ook is het heel bijzonder om een wel zeer magere daling in de periode na 2017 te zien. Het UWV is plotseling een heel stuk somberder geworden over de ontwikkeling van het aantal wekzoekenden. Maar het meest opvallende vind ik wel het verschil in het aantal werkzoekenden in 2014.

Het aantal werkzoekenden in 2014 is in de meest recente prognose grofweg 750.000. Een jaar geleden verwachtte UWV echter dat het aantal werkzoekenden in 2014 op ongeveer 575.000 zou uitkomen. Een verschil van 175.000, oftewel een slordige 30%. Inderdaad, een fout van 30% in de verwachte ontwikkeling van het aantal werkzoekenden in een tijdsbestek van slechts één jaar. Dat is geen prognose; dat is niets meer dan blind gokken.

Maakt het UWV in haar meest recente rapport melding van dit ongekende verschil? Ben je gek? Zonder blikken of blozen reutelt de uitkeringsorganisatie pagina’s vol over prognoses die bljkbaar op een fundament van drijfzand zijn gebaseerd, zonder dit drijfzand te benoemen. Wel heeft het meest recente rapport een bijlage met als hoopvolle titel: Verschillen met de voorgaande prognose, maar helaas is deze titel bedriegelijk. Alleen de cijfers die overeenkomen worden hier besproken, niet bovenstaand gapend gat. Zelfreflectie is duidelijk geen eigenschap van het UWV.

Het is misschien beter als het UWV zich beperkt tot haar kerntaak en verder tot het verstrekken van cijfers die op basis van die kerntaak worden verzameld. Zonder pogingen te doen om die cijfers te interpreteren of, nog ambitieuzer, prognoses te doen op basis van de ontwikkeling van deze cijfers in de tijd. Want het UWV bezit hiervoor aantoonbaar niet de benodigde expertise. En laten we eerlijk zijn; zelfs het uitvoeren van haar kerntaken gaat het UWV bepaald niet gemakkelijk af. En dan druk ik me nog uiterst voorzichtig uit. Een vergelijking met de Fyra dringt zich in dit verband onwillekeurig aan mij op…

Geef een reactie

4 Comments