Asscher: eigen werknemers eerst

Lodewijk AsscherHet vrije verkeer van werk(nemers) binnen de EU wordt door Lodewijk Asscher in een opinie-artikel van de Volkskrant als een van de pijlers van het Europese ideeal gezien. Tenzij er electorale nadelen aan kleven… Asscher stel namelijk dat hij die pijler niet graag [ziet] afbrokkelen als gevolg van afnemende steun onder de bevolking. Een volstrekt populistische stellingname waarmee hij ondanks welluidend woordgebruik  angstig dicht tegen het gedachtengoed van Wilders aanschurkt. Een meldpunt voor Polen ligt op zijn lippen bestorven.

Asscher’s oproep om de stromen van laaggeschoolde arbeiders uit Oost-Europese landen te reguleren wordt gedaan vanuit zijn zorg om misbruik uit te roeien:

Arbeiders uit armere EU-landen worden soms uitgebuit door gewetenloze werkgevers

Kijk eens aan, de ‘goede’ politicus staat pal voor de ‘arme’ arbeider en daarmee recht tegenover de ‘gewetenloze’ werkgever. Of is het slechts een nauwelijks verhulde poging om zieltjes te winnen onder het deel van de Nederlandse bevolking die zich in de afgelopen jaren meer aangetrokken heeft gevoeld tot onderbuikpoliticus Wilders?

Een hoge (en groeiende) werkloosheid onder het laagopgeleide deel van de bevolking in combinatie met gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wegen ongetwijfdeld veel zwaarder dan het beschermen van arbeiders uit armere EU-landen. Protectionisme lijkt het door de PvdA gekozen middel om slecht-geinformeerde kiezers te trekken. Misselijkmakend. En tot mislukken gedoemd. Maar zolang die mislukking maar na een verkiezing ligt zal de ‘goede’ politicus Asscher daar vast niet om malen.

Geef een reactie

4 Comments
  • Marc Drees
   says:

   Per definitie is het beter nooit iets te geloven wat in deze toiletpapierkrant verschijnt en zoals altijd ligt de werkelijkheid een stuk genuanceerder dan de gesuggereerde collectieve indolentie van uitkeringstrekkers. Daarnaast heeft dit helemaal niets te maken met de uitspraken van Asscher, die uitsluitend uit ordinair electorale overwegingen zijn gedaan.

 • jvbaalen
  says:

  Ik heb me verbaasd over deze uitspraken. Net alsof de buitenlanders het laaggeschoolde werk inpikken. Laten we vooral niet vergeten dat het werklozenproject van de gemeente ROtterdam om bijstanders onder te brengen in de Westlandse kassen, falikant mislukt is.
  Ik ben zelf dochter van een Westlandse tuinder; jarenlang konden wij met moeite personeel vinden voor het seizoenswerk. Vroeger kwamen scholieren nog tomaten plukken voordat ze naar school gingen; daar is tegenwoordig weinig animo.
  Op advertenties werd praktisch niet gereageerd. Meerdere malen zijn wij naar het arbeidsburo gegaan om via die weg aan personeel te komen; al jaren is nl. de slogan dat alle werk passend is als je in de bijstand zit. Maar ook dat liep op niets uit.
  En dan komt opeens Marko Florijn om zijn bijstanders aan ons te slijten. Maar de overheid zoekt het nu ook maar lekker uit; toen wij radeloos op zoek waren naar extra handen was de overheid er ook niet voor ons. Wij hoeven ze niet meer. Wij hebben nu Polen en Roemenen waar we altijd op kunnen rekenen. 
   
  Assher sluit zijn ogen voor de realiteit: de NEderlander haalt zijn neus op voor agrarische werk. Er is dus geen sprake van “inpikken”. DeRoemenen en Polen doen gewoon werk wat anders niet gedaan wordt.