Breaking news: vacatures in augustus 2013

VerbaasdHet is weer tijd voor de maandelijkse update over de ontwikkeling van het vacaturevolume in Nederland, dit keer voor de maand augustus. Tegenwoordig niet meer op de eerste dag van de maand omdat de cijfers van Jobfeed hebben de neiging om te krimpen als je enige tijd voorbij laat gaan. En verder gebruik ik niet langer de weekcijfers van Jobfeed met een extrapolatie, maar de maandcijfers waarbij ook nog eens vacatures voor bijbanen, stages en vrijwilligerswerk zijn geelimineerd. Voor een gedetailleerde verantwoording van deze veranderingen verwijs ik graag naar dit artikel.

Het vacaturevolume in de maand augstus is 1,0% hoger uitgevallen in vergelijking met het volume in dezelfde maand in 2012. Maar het is zeer waarschijnlijk dat in komende weken deze stijging omgezet wordt in een krimp. Tenslotte meldde ik vorige maand een stijging van 2% ten opzichte van juli 2012, maar ondertussen is die stijging omgebogen in een krimp van maar liefst 4%. Waarmee juli 21013 het slechtste resultaat van de afgelopen zes jaar heeft geboekt. En met een 12-maands gemiddelde vacaturevolume van 94.892 ook nog nooit zo’n lage score gehaald. Dieptepunten dus.

Vacaturevolume in augustus
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in augustus over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in augstus, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in augstus, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Het iets hogere vacaturevolume in vergelijking met augustus 2012 is dus naar alle waarschijnlijkheid van tijdelijke aard. Het zou me niets verbazen als over enkele weken een fors lager resultaat kan worden gemeld, hoewel het vast niet zo slecht zal worden als in augustus 2010; de maand met het laagste online vacaturevolume van alle maanden in de afgelopen zes jaar.

Een vergelijking van de vacaturevolumes per maand in 2012 en 2013 levert het volgende beeld op:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Tot dusverre zijn alle maanden in 2013 dus lager geeindigd, en ook augustus zal daar naar alle waarschijnlijkheid geen uitzondering op gaan vormen. Maar op dit moment kunnen we nog net doen alsof het beter gaat in Nederland vacatureland. Een tijdelijk groen waasje.

Om het vacaturevolume van augustus 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Verleden maand hadden we een klein opwippertje en die is ondertussen geslonken tot een verdere daling. En ook nu hebben we weer een klein opwippertje aan het einde van de trendlijn. En ook dat zal binnenkort naar alle waarschijnlijkheid een fata morgana blijken.

Overigens bedenk ik me dat ik vanaf volgende maand maar een paar weken later de maandresultaten ga rapporteren. Dan heb ik hopelijk de juiste cijfers meteen te pakken…

Geef een reactie