Part-time America blijft maar groeien

Hoewel de arbeidsparticipatie in de VS op het laagste niveau sinds 1978 is aangekomen groeien de uitzenders nog altijd vrolijk door. De absolute kaalslag op de Amerikaanse arbeidsmarkt raakt de uitzenders niet. Integendeel, ze groeien juist als kool:

Uitzendindex VS, week 35, 2009 – week 34, 2013. Bron: American Staffing Association (ASA)

Uitzendindex VS, week 35, 2009 – week 34, 2013. Bron: American Staffing Association (ASA)

Volgens de Amerikaanse overheid is de werkloosheid in augustus gedaald naar 7,3%, het werkelijke niveau ligt waarschijnlijk op 11,4%, min of meer vergelijkbaar met Frankrijk.

Geef een reactie