Hubert Vanhoe vertrekt bij USG People

Hubert VanhoeEen kleine twee jaar getreden trad Hubert Vanhoe toe tot de RvB van USG People als tweede COO naast Eric de Jong. Waarbij zijn portefeuille zo belachelijk klein was dat het eerder leek alsof Vanhoe als coo was aangesteld. En blijkbaar is dat besef ook eindelijk op het hoofdkantoor van USG People doorgedrongen:

Door het uitvoeren van de herijkte strategie uit 2011 is de omvang en complexiteit van de onderneming de afgelopen jaren sterk verminderd. Ook het aantal aan te sturen merken is door de samenvoeging de afgelopen jaren overzichtelijker geworden. De topstructuur van de onderneming kan daardoor worden vereenvoudigd. Dit heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheden van de heer Vanhoe waardoor zijn functie in praktische zin komt te vervallen. De heer Vanhoe blijft ter beschikking van de organisatie tot 1 oktober 2013 om lopende projecten over te dragen.

De laatste zin is overigens volstekt bizar. Het persbericht is van 23 september, Vanhoe blijft dus exact een week ‘ter beschikking’ om ‘lopende projecten over te dragen’. Deze zin is op deze manier volstrekt overbodig en niets minder dan beledigend ten aanzien van de door Vanhoe gedragen verantwoordelijkheden. Ik vraag me af of het persbericht uberhaupt aan Vanhoe ter goedkeuring is voorgelegd.

Ook de daarop volgende zin in het persbericht is in dit verband surrealistisch:

USG People hecht er aan de heer Vanhoe dank te zeggen voor zijn bijdrage in de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van de vennootschap en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.

Hecht er aan? Je kan hem ook gewoon bedanken, zonder ‘er aan te hechten’! Hiermee wordt wel zeer sterk de suggestie gewekt dat er een ferme animositeit tussen Vanhoe en USG bestaat.

Als er inderdaad onmin tussen partijen bestaat is het bijzonder laag van USG People om dat op deze manier te ventileren. Als er geen onmin bestaat is het de hoogste tijd dat USG op zoek gaat naar iemand die een fatsoenlijk persbericht kan schrijven. En een C-level executive die kan lezen.

Geef een reactie

5 Comments