ABU: jawel, alweer een een periode van krimp

Logotype ABUHet hoeft geen verbazing te wekken dat ook voor periode 9 van dit jaar de ABU geen positief nieuws kan melden:

In periode 9 (week 33 – 36) daalde het aantal uitzenduren met 3% en de uitzendomzet nam af met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Verleden jaar liet periode 9 een krimp van 4% zien en daarmee is voor het eerst sinds periode 3 van 2013 er weer eens een periode die iets beter uitvalt dan vorig jaar. Waar je je tegenwoordig al niet aan vast moet klampen om een positief signaal te vinden…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2011 t/m 2013 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

We hebben sinds de derde periode van dit jaar dus niet meer zo’n kleine krimp gezien. Desondanks is het een krimp waarmee we dus voor de 22e achtereenvolgende periode geen groei kunnen melden van de uitzendindex. Geen gunstige ontwikkeling, om het maar heel voorzichtig te zeggen.

Door dit resultaat blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers gestaag naar beneden gaan. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

De trendlijn blijft haar uitzonderlijk stabiele daling voortzetten. En zo langzamerhand nadert deze lijn daarbij het dieptepunt van 2009, toen een waarde van 74,0 werd bereikt. Op dit moment staat de teller stil op 76,5; slechts 2,4 punten boven dat dieptepunt . En met een gemiddeld verlies van 0,3 per periode over het afgelopen halfjaar zou het nog slechts 8 periodes duren voordat we terug zijn op het dieptepunt van na de financiele crisis. Gelukkig is de toekomst niet in dit soort berekeningen te vatten, maar de uitzendsector zit nog altijd in bijzonder zwaar weer. En dat zware weer duurt nu al meer dan vijf jaar! Ik moet onwilleurig terugdenken aan de ronkende onzin van Aart van der Gaag (directeur ABU), die in juni 2010 verklaarde dat alle seinen weer op groen stonden. Hij had duidelijk een donkergroen waas voor de ogen, avant la lettre…

Hoe bovenstaande trendlijn zich laat vertalen in een groei van het BBP van 1% in het 3e kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012 als gevolg van de bewezen voorlopende activiteiten van de uitzendmarkt op de Nederlandse economie is mij een raadsel. En toch is dat wat enkele hooggeleerde heren van de Erasmus School of Economics in juli van dit jaar hebben voorspeld. Als er over het derde kwartaal al een groei van het BBP gerapporteerd gaat worden dan is dat zeker niet het gevolg van voorlopende activiteiten van de uitzendmarkt. Tenzij de uitzendmarkt als een soort anti-indicator wordt gezien…

Ontwikkelingen per sector
Net als in de vorige periodes laten alle sectoren ook in deze periode wederom een krimp zien. De sector Medischkrimpt eindelijk weer eens minder dan 30% en komt uit om een nog altijd astronomisch hoge krimp van 27%. De sector Administratief krimpt met 5%, een evenaring van het slechtste resultaat in 2013 in periode 5. De sectorIndustrie doet het relatief goed met een krimp van 3% terwijl de sector Techniek voor de derde achtereenvolgende periode met 7% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch continueert haar vrije val en is ondertussen op een indexwaarde van exact 48,9 uitgekomen, 1,1 punt lager dan 4 weken geleden. Nog 49 periodes in dit tempo en Medisch uitzenden is op 0 uitgekomen… Dit tempo waarin de krimp zich voordoet kan toch niet door blijven gaan?

De daling van de sector Administratief is net iets langzamer verlopen waardoor de grens van 70 net niet is doorbroeken. De index voor deze sector is op 70,05 uitgekomen. Het lijkt daarmee onvermijdelijk dat in periode 10 deze grens alsnog aan de verkeerde kant doorbroken zal gaan worden. Waardoor administratief uitzenden in ruim vijf jaar met ruim 30% zal zijn gekrompen. Ruim 30%…

Maar in termen van krimp is de sector Medisch natuurlijk de onovertroffen koploper. Deze sector is in ruim vijf jaar met maar liefst 56% gekrompen en er lijkt nog altijd geen bodem te zijn gelegd onder deze daling. Wat toch op enig moment moet gaan gebeuren?

De sectoren Techniek en Industrie zijn de twee sectoren met de kleinste daling over de afgelopen jaren. Maar dat laat onverlet dat ook nu de index voor beide sectoren nog altijd een daling vertoont, zij het een kleine. Het is in dit verband opvallend om te zien dat waar de inkoopmanagersindex voor de industrie een sterke stijging laat zien dit zich op geen enkele manier vertaald in het volume aan uitzenduren in deze sector, althans niet voor ABU-leden. Integendeel, ook in periode 9 daalde het volume aan uitzenduren en de index voor deze sector laat dan ook nog steeds een dalende lijn zien. Heeft de industrie geen uitzendkrachten meer nodig of is er iets aan de hand met de inkoopmanagersindex? Wie het weet mag het zeggen.

Geef een reactie