Breaking news: vacatures in oktober 2013

Om te jankenVandaag is het tijd om verslag te doen van de ontwikkeling van het vacaturevolume over de afgelopen maand. En oktober 2013 is een bijzonder slechte maand gebleken. Sinds de financiele crisis is er geen oktobermaand geweest met zo weinig vacatures.

De juichgeluidjes over de economie houden desondanks onveranderd aan, hoewel de kracht van dat geluid recent wel wat minder is geworden door de neerwaatst bijgestelde groeiverwachting van de Europese Commissie voor Nederland in 2014. Er is nu nog een groei van 0,2% te verwachten. In mei van dit jaar was de verwachting nog 0,9% groei. Waar heb ik dit soort ontwikkelingen toch eerder gezien…?

Vacaturevolume in oktober
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in oktober over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in oktober, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in oktober, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Voor het eerst is het vacaturevolume in de maand oktober onder de 100.000 vacatures gezakt. Een mijlpaaltje, maar wel eentje van de ongewenste soort. En daarmee is oktober ondertussen de tweede achtereenvolgende maand in 2013 waarin het vacaturevolume het laagst is sinds 2008. Dat klinkt niet als een gunstige ontwikkeling. Integendeel, dat klinkt als een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling.

Een vergelijking van de vacaturevolumes per maand in 2012 en 2013 levert het volgende beeld op:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Tja, een droefmakend beeld; alle maanden van 2013 zijn dus (aanzienlijk) lager geeindigd dan de overeenkomstige maanden van 2012. Cumulatief zitten we nu 7,7% onder het vacaturevolume van de eerste tien maanden van 2012. En dat was al geen best jaar in vergelijking met 2011… En 6 van de 10 maanden in 2013 hebben het laagste vacaturevolume over de periode 2088 – 2013. Ook dat is een absoluut dieptepunt.

Om het vacaturevolume van augustus 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Het gemiddelde vacaturevolume is uitgekomen op 89.816 en daarmee is de grens van 90.000 vacatures in de verkeerde richting doorbroken. Hoewel de trendlijn een trage daling laat zien is het nog altijd een daling. Een meer dan opvallende constatering tegen de achtergrond van het in de komende week te verschijnen bericht dat Nederland in het derde kwartaal de recessie achter zich heeft gelaten. Want tegen een dergelijke achtergrond zou je op zijn minst allang een stabilisatie van het vacaturevolume hebben verwacht. Maar niets is minder waar. We hebben een historisch dieptepunt bereikt in het vacaturevolume en het is nog altijd hopen op een herstel.

Zonder herstel is dit de ontwikkeling die we mogen verwachten in het vacaturevolume:

Gemiddeld 12-maands vacaturevolume en trendlijn (lineair), januari 2011 – oktober 2013

Gemiddeld 12-maands vacaturevolume en trendlijn (lineair), januari 2011 – oktober 2013

Ondertussen is het vacaturevolume met 18,8% gekrompen sinds de piek in 2011. Een daling van bijna 20% in minder dan 2 jaar. Dat is dus gigantisch. Zelfs als zich enig herstel gaat aantekenen gaat het nog zeer lang duren voordat we zelfs maar op het volume van 2011 zitten. En dat was op zijn beurt alweer een aanzienlijk lager volume dan voor het uitbreken van de financiele crisis.Vijf jaar geleden. Wanneer stoppen we met praten over een crisis, recessie of depressie en beginnen we te praten over een New Normal? Want het lijkt er zo langzamerhand toch echt op dat de tijden structureel zijn veranderd.

Geef een reactie