Eurostat: werkloosheid oktober daalt naar 12,1%

Logotype EurostatEurostat heeft vandaag de werkloosheidscijfers over oktober gepubliceerd. En de  werkloosheid van de Eurozone is gedaald van 12,2 in september naar 12,1% in oktober. Met als meest opvallende, en volstrekt ongeloofwaardige, ontwikkeling de daling van de werkloosheid in Frankrijk. Van 11,1% naar 10,9%. We gaan eens rustig afwachten wanneer dit cijfer (naar boven) worden bijgesteld)

Van de PIIGS-landen laten Ierland en Portugal nog altijd een daling van het werkloosheidscijfer zien, en dat is zonder meer opvallend te noemen. Zoals vorige maand al is aangegeven lijkt het de hoogste tijd om eens naar de bruto arbeidsparticipatie te gaan kijken, want ik maak me sterk dat er hier en daar een discouraged worker syndroompje een (zeer grote) rol speelt. Oftewel, mensen hebben opgegeven te zoeken en tellen daarom niet meer mee in de beroepsbevolking.

In onderstaande grafiek zijn de werkloosheidscijfers van Duitsland, Nederland, Belgie, Frankrijk en de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italie, Griekenland (bron: Elstat) en Spanje). En sinds de Euroland gangbang ook Cyprus. Allen onderdeel van Euroland, maar met zeer verschillende werkloosheidscijfers:

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – oktober 2013). Bron: Eurostat, Elstat

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – oktober 2013). Bron: Eurostat, Elstat

Het meest opvallende is dat de werkloosheid in Spanje weer is gegroeid, van 26,6% naar 26,7%. Waarmee het land een hernieuwde aanval lijkt in te zetten op de 27%-grens. Zoals uit de grafiek duidelijk blijkt zit Griekenland hier al een tijdje boven, hoewel het land natuurlijk 2 maanden achterloopt in haar rapportage van de cijfers over de werkloosheid. De werkloosheid in Cyprus groeit door en zet haar weg richting de 20% grens voort. Het zou me niets verbazen als het landje deze grens uiteindelijk gaat doorbreken nu de economie volledig is verneukt door Brussel.

Jeugdwerkloosheid
En dan nog even het meest gruwelijke stuk; de jeugdwerkloosheid. Griekenland komt (voor augustus 2013) uit op 58,%. Een maand geleden was het nog 61,5%, hoewel Griekenland nu over juli ineens 57,7% rapporteert.Maar wie let op een procentje meer of minder als bijna tweederde van de Griekse beroepsbevolking onder de 25 jaar werkloos is? Ongekend. Spanje schiet naar 57,4%, een stijging van 0,6% ten opzcihte van vorige maand.  Italie staat nu op 41,2%. Portugal stijgt naar 36,5%, Ierland blijft gelijk op 26,0%  terwijl Frankrijk daalt naar 25,8%.

Ter vergelijking; volgens de internationale definitie heeft Nederland een jeugdwerkloosheid van 11,6% ; na Duitsland (7,78), Oostenrijk (9,4%) is dat nog altijd de laagste jeugdwerkloosheid in Euroland.

Geef een reactie