De arbeidsmarkt zit nog steeds in het slop

Na de publicatie van de laatste ABU cijfers kan ik weer een update doen van mijn hoogst persoonlijke misère index; althans voor het deel dat over de arbeidsmarkt gaat. Terwijl het aantal economische ‘lichtpuntjes’ toeneemt is daar op de arbeidsmarkt nog helemaal niets van te merken:

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), januari 2008 – oktober 2013

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – oktober 2013

De index voor de arbeidsmarkt is in een maand tijd van -34,5 (vorige maand nog –34,4) naar 35,0 gezakt. Wat in de grafiek kan worden gezien is ook duidelijk uit de cijfers, er is een afvlakking van de daling maar nog geen stabilistatie.

Arbeidsmarkt
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is gebaseerd op de volgende cijferreeksen

  1. Uitzendindex (ABU, RecruitmentMatters)
  2. Het aantal vacatures (Jobfeed)
  3. De werkloosheid (CBS)
  4. Het aantal faillissementen (Faillissementen.com)

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrektpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – oktober 2013

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – oktober 2013

De uitzendindex op basis van de ABU laat een stabilisatie zien, en dat is voor het eerst in zeer lange tijd. De richting van vacaturevolume is daarentegen nog altijd dalend, hoewel daar naar alle waarschijnlijkheid volgende maand een verandering in gaat komen. De maand november gaat namelijk voor het eerst dit jaar een vacaturevolume laten zien dat hoger ligt dan de overeenkomstige maand in 2012. Verder lijkt het aantal faillissementen op een bodem te zijn aangekomen.

Helaas is de ontwikkeling van de werkloosheid nog altijd negatief. Voor diegenen die nu een vingertje opsteken en zeggen: “Maar de werkloosheid is toch gedaald?” even het volgende. De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid is inderdaad gedaald in oktober, maar ik reken bij allevier de gebruikte datareeksen met een niet voor het seizoen gecorrigeerde data die ik vervolgens op basis van een voortschrijdend 12-maandsgemiddelde toon. Dat 12-maands gemiddelde is bedoeld om enig seizoensgebonden signaal uit de data te verwijderen. Zo wordt een ‘schoon’ signaal verkregen zonder ongebrijpelijke seizoenscorrecties toe te passen. En dat levert voor de werkloosheid tot en met oktober het volgende beeld op:

Niet voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid en 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – oktober 2013. Bron :CBS

Niet voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid en 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – oktober 2013. Bron :CBS

En daarmee is de voortschrijdende daling in de eerste grafiek verklaard.

De werkloosheid is daarmee de belangrijkste factor in de nog altijd dalende deelindicator arbeidsmarkt van de misère index. Een daling die gezien de ontwikkeling van bovenstaande grafiek waarschijnlijk in de maand december min of meer tot stilstand zal komen of zelfs licht zal gaan stijgen. Voor diegenen die dat als een serieus lichtpuntje gaan beschouwen nog even een woord van advies. Kijk even naar de diepte van de daling die de deelindicator Arbeidsmarkt in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Voordat van een lichtpuntje kan worden gesproken moet de deelindicator eerst eens een paar maanden stevig stijgen. Want pas dan is er sprake van een trend. Daarvoor is het slechts een fata morgana van wankele zielen die blijkbaar moeite hebben met een nieuwe realiteit.

Geef een reactie