CPB: nieuwe raming werkloosheid

Vandaag is CPB uitgekomen met een nieuwe raming van de werkloosheid. En geheel in lijn met het optimistische beeld van ons nationale gokinstituut voor de economische ontwikkelingvan ons land komt ook de werkloosheid er redelijk goed vanaf. Hoewel, waar een iets sterkere economische groei voor 2014 wordt voorspeld is er ook nog altijd voor de werkloosheid een groei. Alleen is die groei niet meer zo groot als een drietal maanden geleden werd verwacht:

Werkloosheidsramingen CPB voor 2013 en 2014 sinds augustus 2012. Bron: CPB

Werkloosheidsramingen CPB voor 2013 en 2014 sinds augustus 2012. Bron: CPB

Ondertussen is de werkloosheid voor 2013 nog lager uitgekomen, mede dankzij de dalende arbeidsparticipatie in de laatste maanden van vorig jaar. En dat lijkt zich vooral te vertalen in een sterk stijgend aantal bijstandsgerechtigden. Maar daar laten we ons qua werkloosheidsniveau natuurlijk niets aan gelegen liggen.

De werkloosheid voor 2104 wordt nu door het CPB op 8,75% geschat en voor 2015 op 8,5%. Als het CPB per ongeluk deze ramingen goed zou hebben, en dat is bijzonder onwaarschijnlijk als we naar het track record kijken, dan zou de werkloosheid in 2014 dus nog boven de 8,8% moeten stijgen. Op dit moment staat de werkloosheid (januari 2014) op 8,6%. En het betekent tevens dat de werkloosheid vervolgens tergend langzaam zou gaan afnemen, tenslotte is een werkloosheidscijfer van 8,5% in 2015 nauwelijks een daling te noemen.

In een periode waarin de economie dus weer enigszins groeit is er dus geen sprake van een afname van de werkloosheid. Welkom bij de zogenaamde jobless recovery!

Geef een reactie