ABU: het zonnetje blijft schijnen

Logotype ABUVier achtereenvolgende periodes van groei, de grote(re) uitzenders zullen niet weten hoe ze het hebben. Want volgens de ABU is ook de tweede periode van 2014 wederom een periode met een plus geweest: 

In periode 2 (week 5 – 8) is het aantal uitzenduren met 4% toegenomen en de omzet met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En dat is dus weer een procent meer dan de groei die over periode 1 van 2014 kon worden gemeld. We gaan in een rechte lijn omhoog. De meeste intercedenten hebben dit nog nooit meegemaakt en zullen met glanzende ogen naar de groeiende bonuscijfers zitten te kijken…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2012 t/m 2014 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

Van 1% groei in periode 12 van 2013 naar 4% in periode 2 van 2014. Zou deze stijgende lijn in de komende periode worden doorgezet? Gaan wij net als de VS na de crisis richting part-time employment? Het zou zomaar kunnen, want terwijl de uitzenders dus steeds betere resultaten laten zien is de werkloosheid nog altijd groeiend. Hoewel… aanstaande donderdag komen de werkloosheidscijfers van het CBS over februari van dit jaar en wie weet is daar wel een lichtpuntje in te ontdekken. Maar ik vrees dat het toch weer zal tegenvallen. Een groeiend aantal uitzenduren tegen de achtergrond van een stijgende werkloosheid lijkt dus te duiden om een procentuele toename van het aantal part-time banen. Of ga ik iets te kort door de bocht?

Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

Een fraaie hockeystick die steeds langer wordt, maar nog altijd zeer ver verwijderd is van het niveau van voor de financiele crisis. En ook de tijdelijke piek van 2011 is voorlopig nog uit het zicht. Mocht de groei echter verder doorzetten dan zou die piek toch nog in 2014 worden gehaald. Maar dan moet het wel een beetje meezitten.

Ontwikkelingen per sector
De ABU is met ingang van 2014 gestopt met her rapporteren van cijfers voor de sector Medisch:

Daar de medische sector minder dan 1,5% van de monitor representeert, zal hier niet meer over gepubliceerd worden.

We houden daarmee nog slechts drie sectoren over. De sector Administratief laat net als in periode 1 een bizar hoge groei van maar liefst 9% zien, de sector Industrie groeit met 1% terwijl de sector Techniek plotseling met een whopping 8% groeit. Groei, groei en nog eens groei dus. Alle sectoren delen in de vreugde

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

De sector Administratief schiet werkelijk omhoog, waarbij ik me onwillekeurig afvraag waar dat dan precies aan ligt. Want de stijging is wel zeer opvallend na een jarenlange bottom-bouncing op een indexwaarde net boven de 70. Ook de sector Techniek laat plotseling een versnelling zienen heeft een scherp hockeystickje gerealiseerd. Alleen de sector Industrie wil (nog?) niet echt op gang komen. Er is nog altijd sprake van flatlining.

En dat was het dan. Periode 2 is niets minder dan een bijzonder goede periode voor de uitzenders en de beste periode in vele jaren. Dat verdient een feestje.

Geef een reactie