Misère index: arbeidsmarkt in februari 2014

Na de publicatie van werkloosheidscijfers over februari 2014 kan ik weer een update doen van mijn hoogst persoonlijke misère index; althans voor het deel dat over de arbeidsmarkt gaat. En dat deel van de index laat voor de tweede achtereenvolgende keer een stijging zien:

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – februari 2014

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – februari 2014

Dat is dus het positieve nieuws. Het negatieve nieuws is dat we nog mijlenver verwijderd zijn van het niveau van 2008 en dat het zeer onwaaschijnlijk is dat we zelfs maar in de buurt van dat niveau gaan komen voordat de volgende crisis zich aandient. En als de voortekenen (China anyone?) niet bedreigen is die crisis al volop in de maak.

Arbeidsmarkt
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is gebaseerd op de volgende cijferreeksen

  1. Uitzendindex (ABU, RecruitmentMatters)
  2. Het aantal vacatures (Jobfeed)
  3. De werkloosheid (CBS)
  4. Het aantal faillissementen (Faillissementen.com)

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrektpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – februari 2014

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – februari 2014

Het vacaturevolume en vooral het aantal faillissementen lijkt de positieve vibe te hebben gevonden om uit het dal te kruipen, de uitzendindex (op basis van de ABU cijfers) doet het een stuk voorzichtiger aan maar is onmiskenbaar aan het stijgen. Maar de grote spelbreker is natuurlijk de trendlijn van de werkloosheid die onveranderd (en zeer nadrukkelijk) blijft dalen. Het is dan ook de werkloosheid die ervoor zorgt dat het arbeidsmarktdeel van de misère index maar zeer beperkt stijgt. En het lijkt er nog niet direct op dat we plotseling met een daling van de werkloosheid geconfronteerd gaan worden. In februari is de werkloosheid tenslotte weer fors gestegen. Het zal dus nog wel even blijven aanmodderen met die misère index.

Geef een reactie