Vacaturevolume per beroepsgroep, een update

Ruim een jaar geleden heb ik voor het laatst iets geschreven over de ontwikkeling van het vacaturevolume per beroepsgroep, waarbij ik naast de ontwikkeling van een aantal beroepsgroepen speciale aandacht besteedde aan de nogal tegengestelde ontwikkeling van de beroepsgroepen Informatie- en commmunicatietechnologie en Administratie en klantenservice. Sindsdien is er een hoop veranderd en daarmee is het de hoogste tijd om een update te verzorgen. Te beginnen bij de ontwikkeling van een aantal grote beroepsgroepen:

%verandering vacaturevolume (2008 = 0%) voor geselecteerde beroepsgroepen, 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

%verandering vacaturevolume (2008 = 0%) voor geselecteerde beroepsgroepen, 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

De impact van de financiele crisis is voor alle geselecteerde (grote) beroepsgroepen duidelijk zichtbaar, hoewel een tweetal beroepsgroepen zich uitstekend en blijven hebben hersteld (Productie, Informatie- en communicatietechnologie) terwijl de resterende beroepsgroepen nog altijd niet zijn teruggekomen op het niveau van 2008. De beroepsgroepen Verkoop en handel en Communicatie, marketing en PR lijken op weg te zijn naar de nullijn, een positie waar de beroepsgroep Verzekeringen en financiën nog altijd ver van lijkt te zijn verwijderd.  Maar dat is niets vergeleken met de beroepsgroep Administratie en klantenservice, want voor deze groep is er nauwelijks sprake van enig herstel.

Het vacaturevolume ligt zes jaar (!) na het uitbreken van de financiële crisis meer dan 50% onder het volume van 2008. Hier heeft zich een kaalslag van ongekende omvang voltrokken, zonder enige hoop op herstel. De banen in deze beroepsgroep zijn simpelweg verdwenen.  Opvallend hierbij is overigens wel dat het volume aan uitzenduren voor administratieve krachten een sterker herstel laat zien dan het vacaturevolume voor de beroepsgroep. Wat daar de precieze verklaring voor is blijft wat mij betreft duister, maar het antwoord zal zich ongetwijfeld eens aandienen.

De kaalslag en het gebrek aan enige hoop op nakend herstel wordt schrijnend duidelijk als we naar de vcaturevolumes voor de beroepsgroep Administratie en klantenservice  kijken:

Volume administratieve vacatures, wekelijks (grijs) en 52-weeks gemiddelde (rood), 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Volume administratieve vacatures, wekelijks (grijs) en 52-weeks gemiddelde (rood), 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Wat een gruwelijk beeld. Het vacaturevolume is gedecimeerd en lijkt zich rond de 2.000 vacatures per week te stabiliseren. Wat een verschil met zes jaar geleden toen er nog kortstondig sprak was van een wekelijks vacaturevolume van boven de 4.000. Die gouden tijden zijn voorgoed voorbij voor deze beroepsgroep. Voortgaande automatisering heeft eindelijk har belofte ingelost van een stijgende productiviteit, alleen is dit ten koste gegaan van een groot aantal banen. Waarbij het me niets zou verbazen als dit banen zijn die verloren zijn gegaan voor de meest kwetsbare groep binnen de beroepsbevolking; middelbaar en lager opgeleide 45-plussers. Met een het zeer onprettige vooruitzicht van structurele werkloosheid tot de pensioengerechtigde leeftijd die en-passant ook nog eens is opgerekt tot 67 jaar.

Hoe anders is het beeld bij de beroepsgroep Informatie- en communicatietechnologie:

image

Volume ICT vacatures, wekelijks (grijs) en 52-weeks gemiddelde (rood), 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Het beeld is vrijwel tegengesteld aan de ontwikkeling van het volume aan administratieve vacatures. Sinds eind 2010 is er alleen maar een stijging van het vacaturevolume te zien en er lijkt nog altijd geen einde te komen aan die stijging. Hoeveel ICT-ers kunnen we in de land verstouwen? Het antwoord is naar alle waarschijnlijk: zoveel als hier willen komen werken… Dus waar administratieve functies worden weggesneden, deels door voortschrijdende automatisering, groeit de werkgelegenheid binnen de beroepsgroep ICT vrolijk door. Helaas is er geen communicerend kanaal tussen beide beroepsgroepen, anders was de oplossing wel verdomde eenvoudig geweest.

Geef een reactie