Jeugdwerkloosheid historisch hoog? Welnee!

Logotype WerkWeekVan 18 tot en met 25 september vindt de WerkWeek plaats. En die WerkWeek is een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Inderdaad, dezelfde Sterk die ook al met Randstad een niet nader gespecifieerd aantal jongeren aan werk gaat helpen. En die WerkWeek begint groots, want  Lodewijk Asscher (SZW), Jet Bussemaker (OCW) en Mirjam Sterk geven het startschot voor die WerkWeek.

In het persbericht met de aankondiging van de WerkWeek staat ook nog deze zin:

De jeugdwerkloosheid in Nederland is historisch hoog. 122.000 jongeren zijn werkloos.

Historisch hoog? Maar dat klopt helemaal niet!

De jeugdwerkloosheid is de afgelopen tijd juist fors gedaald, zoals onderstaande grafiek ook duidelijk laat zien

Aantal jeugdige (15 - 25 jaar) werklozen (*1.000) (rode lijn seizoensgecorrigeerd, grijze lijn, geen seizoenscorrectie), januari 2008 – juli 2014. Bron: CBS

Aantal werkloze jongeren (15  – 25 jaar) (*1.000) (rode lijn seizoensgecorrigeerd, grijze lijn, geen seizoenscorrectie), januari 2008 – juli 2014. Bron: CBS

Over de maand juli 2013 (twee maanden na het aantreden van Mirjam Sterk als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid) bleef de teller voor het aantal werkloze jongeren stilstaan op 148.000 (seizoensgecorrigeerd), de absolute piek voor het aantal werkloze jongeren sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Daarentegen is het aantal werkloze jongeren in juli 2014 gedaald naar 122.000, maar liefst 26.000 minder dan een jaar geleden. Een daling van bijna 18%! Dus hoe kan het getal van 122.000 werkloze jongeren dan historisch hoog worden genoemd door dit initiatief van Mirjam Sterk?

Er is echter wel een  groep werklozen waar sprake is van historisch hoge aantallen. Onder 45 – 65-jarigen is er namelijk sprake van daadwerkelijk onrustbarende ontwikkeling, zoals onderstaande grafiek duidelijk laat zien:

Aantal werkloze ouderen (45 - 65 jaar) (*1.000) (rode lijn seizoensgecorrigeerd, grijze lijn, geen seizoenscorrectie), januari 2008 – juli 2014. Bron: CBS

Aantal werkloze ouderen (45  – 65 jaar) (*1.000) (rode lijn seizoensgecorrigeerd, grijze lijn, geen seizoenscorrectie), januari 2008 – juli 2014. Bron: CBS

Maar… is er een ambassadeur Aanpak Ouderenwerkloosheid? Nee! Is er een WerkWeek voor ouderen waar Lodewijk Asscher (SZW), Jet Bussemaker (OCW) komen opdraven? Nee! Is er een samenwerking met Randstad om ouderen weer aan het werk te krijgen? Voor de derde keer: Nee!

Kan iemand mij uitleggen waarom er zoveel aandacht is voor de jeugdwerkloosheid en geen enkele aandacht voor de werkloosheid onder het oudere deel van de beroepsbevolking?

Geef een reactie

10 Comments
 • Louis Bervoets
  says:

  Een interessante informatie en nuchtere kijk op de werkloosheid, wat ik hier lees. Wat ik hierin echter helemaal mis is de aandacht voor het zingeven aan je leven. Want ik denk dat een bredere dialoog nodig is om de werkloosheid te laten afnemen. Je zou het echter misschien ook anders dienen te benoemen. Als politicus bij de politieke beweging Partij voor MenS en spirit (MenS) en bouwkundig ingenieur van De TU-Delft, zodat jullie even iets van mijn achtergrond weten, zeggen cijfers niet alles. Het is slechts een weergave van wat je wilt zien. Of het ook is, dat je dit daadwerkelijk wilt weten is nog maar de vraag. Natuurlijk heb je deze relevante informatie misschien nodig als uitgangspunt, maar dan? Hoe verder?
   
  Hebben jullie hier ook enige gedachten over, die we hier de revue kunnen laten passeren? We willen toch ook graag naar oplossingen toewerken, als de werkloosheid een probleemsituatie is, waar ik dan liever spreek over het oplossen en beantwoorden van vraagstukken in plaats van te spreken over problemen.
   
  ik ben zeer benieuwd hoe we vanuit verschillende disciplines deze vraagstukken benaderen en denken te kunnen oplossen.

 • Cees van SollicitatieLAB
  says:

  Marc mooie overzichjes. inderdaad de jeugdwerkloosheid is het afgelopen jaar erg de goede kant opgegaan.
  het zou ook goed zijn om een dergelijk grafiekje van 45+ te maken! ziet er waarschijnlijk minder rooskleurig uit!
   
  Ook zijn we het (natuurlijk zouden bijna zeggen) eens met de reactie van Vacatureluurs. De enige “geevalueerde” actie is volgens ons de 10.000 actie van Randstad. Net niet gehaald Was toen de conclusie.
   
  Wij denken overigens dat alle aandacht en initiatieven om iets aan de werkloosheid te doen een positieve benadering verdienen, maar wat volgens ons echt nodig is, is een visie op de arbeidsmarkt 2025. En dan nu (scholings)projecten starten dat we dan voorop lopen in de ICT, robotica, domotica, biotechnologie, security en andere bedrijfstakken van de toekomst!
   
   

  • Marc Drees
   says:

   Volgens mij staat dat plaatje (aantal 45+ werklozen) prominent in dit artikel!De geevalueerde actie van Randstad stokte niet alleen op 82% van het beloofde aantal van 10.000, er vallen bij dat percentage nog zeer forse kanttekeningen te plaatsen: https://recruitmentmatters.nl/2013/10/14/de-telegraaf-plaatst-vraagtekens-bij-jeugd-op-zoek/Initiatieven om iets aan de werkloosheid te doen dienen juist met grote achterdocht te worden benaderd. Werkloosheid kan namelijk niet direct bestreden worden, de economische omstandigheden dienen te verbeteren. Voor jongeren is het zaak om een economisch herstel af te wachten en in de tussentijd vooral het opleidingsniveau op te krikken, waar mogelijk. Want in de volle breedte zijn de kansen voor MBO(-) opgeleiden sinds de financiële crisis sterk afgenomen. En het lijkt er niet op dat die kansen op (korte) termijn gaan verbeteren.

 • Vacatureluurs
  says:

  Om 2 redenen: 
  1 – Het effect van projecten om de werkloosheid te bestrijden wordt op geen enkele manier onderzocht, dus zijn er ook geen resultaten te noemen (die zullen schrikbarend laag zijn). Daarom wordt er vol enthousiasme een nieuw project opgestart en ‘kijk eens wat we doen tegen de werkloosheid’ geroepen.
  Niks mis met leuke projecten, maar ik zou graag eens het resultaat zien van de acties.
   
  2 – Jongeren zijn over het algemeen makkelijker te motiveren (om iets nieuws te leren). Solliciteren gaat nu niet meer zoals 10 jaar geleden, heel veel mensen moeten nu bepaalde sollicitatiegewoontes afleren om mee te kunnen doen in de sollicitatiemolen. Het is voor de overheid makkelijker om mensen te motiveren die al gemotiveerd genoeg zijn. Jongeren zijn al actief op social media, weten hoe LinkedIn werkt, hoe ze online kunnnen solliciteren.
  Terwijl er zat oudere werkzoekenden zijn die gemotiveerd zijn, maar gewoon niet weten hoe en waar ze moeten beginnen om het anders aan te pakken. Dáár zouden ze meer aandacht aan moeten besteden.
   
  Begrijp me niet verkeerd: ik vind het fantastisch dat er voor jongeren veel georganiseerd wordt. Dat hoort ook zo. Maar ik vind ook dat het tijd wordt om meer aandacht te besteden aan het bestrijden van de werkloosheid van eigenlijk iedereen boven de 27. 

  • Marc Drees
   says:

   Ik weet niet of hier onderzoek naar is gedaan, maar ik ga er vanuit dat de economische schade van werkloosheid onder kostwinners weleens een stuk groter kan zijn dan de economische schade van werkloosheid onder jongeren (er gemakshalve vanuit gaand dat deze jongeren geen kostwinner zijn voor een gezin). Verder bestaat er voor zover mij bekend geen effectief bestrijdingsmiddel van de werkloosheid anders dan een aantrekkende economie. De hoogte van de jeugdwerkloosheid hangt zeer sterk samen met de economische golfbeweging waar we de laatste decennia zo gewend aan zijn geraakt. Een snelle stijging tijdens een economische neergang en een snelle daling in tijden van economisch herstel. De ratio tussen werkloosheid en jeugdwerkloosheid (https://recruitmentmatters.nl/2014/09/04/jeugd-op-zoek-gaat-op-herhaling/) is in de afgelopen jaren zelfs relatief laag gebleven, ondanks een magere economie. Er is dus niets uitzonderlijks aan de hand met de jeugdwerkloosheid. Focus op het ondernemersklimaat, geef bedrijven meer mogelijkheden om te groeien (lees: verbind geen onmogelijke condities aan bedrijfsleningen) en hoop op een beetje gunstige globale ontwikkelingen.

   • Vacatureluurs
    says:

    “Ik weet niet of hier onderzoek naar is gedaan, maar ik ga er vanuit dat de economische schade van werkloosheid onder kostwinners weleens een stuk groter kan zijn dan de economische schade van werkloosheid onder jongeren (er gemakshalve vanuit gaand dat deze jongeren geen kostwinner zijn voor een gezin).”Dat lijkt mij ook ja!