ABU: periode 13 luidt 2014 optimaal uit

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 13. En hoewel het eentonig dreigt te worden; het is alweer een fantastische periode geworden:

In periode 13 (week 49 – 52) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en ook de omzet is met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En dit keer zelfs een groei met dubbelede cijfers (net als in periode 10)! Het lijkt niet op te kunnen. De uitzendbranche heeft het jaar op een zeer fraaie manier uitgeluid.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2012 t/m 2014 weergegeven:

image

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2012 t/m 2014

Jawel, het beste is voor het laatst bewaard. Het uitzendjaar wordt met een groei van 11% in periode 13 afgerond en is daarmee de grootste groei sinds periode 2 van 2011. Inderdaad, bijna 4 jaar geleden… Zo lang geleden dat bijna niemand het kan herinneren. En 2014 is daarmee ook het eerste jaar sinds de financiële crisis waarbij alle periodes in één jaar een groei ten opzichte van het vorige jaar hebben gerealiseerd. Een mijlpaal dus!

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100)

De trendlijn heeft ondertussen vrijwel de tussenpiek van 2011 bereikt en zal zonder enige twijfel hier in periode 1 van 2015 doorheen schieten, op weg naar grotere hoogtes. En er valt natuurlijk nog heel wat terrein te winnen als we naar de linkerkant van de grafiek kijken. Er zal dus nog de nodige tijd overheen gaan voordat de uitzendbranche kan spreken van een volledig herstel (als dat al ooit gaat gebeuren).

Ontwikkelingen per sector
De sectoren Administratief en Industrie laten in periode 13 een groei zien  van 8% terwijl de sector Techniek met een groei van 31% als een raket doorschiet.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2014 (2006 = 100), per sector

Ik geef het nog maximaal  2 – 3 periodes tot de sector Techniek de hielen laat zien aan de sector Industrie. De groei van eerstgenoemde sector is zo explosief dat zelfs de positieve ontwikkeling van de sector Industrie hierbij in het niet valt. De sector Administratie laat een stabiele groei zien die zich niet lijkt te versnellen of vertragen.

Maar laat ik nu verder het zwijgen ertoe doen. En gewoon genieten van het prachtige beeld wat uit de grafieken opstijgt. Het is een mooi jaar geweest!

Geef een reactie

2 Comments