Misère index arbeidsmarkt april 2015

Het is alweer enige tijd geleden dat ik een update van mijn hoogst persoonlijke misère index heb gegeven. Deze index is gebaseerd op een viertal cijferreeksen (uitzendindex (ABU), het aantal vacatures (Jobfeed), de werkloosheid (CBS) en het aantal faillissementen (Faillissementen.com)). Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april 2015

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april  2015

Een fraai beeld waarbij alle trendlijnen een verbetering van de situatie laten zien. Het vacaturevolume is ondertussen alweer bijna op het niveau van 2008 en lijkt die grens binnen nu en hooguit enkele maanden te gaan doorbreken. De trendlijn van het aantal faillissementen verbeterd ook zeer sterk maar heeft nog wel een behoorlijke afstand af te leggen voordat de 2008-grens wordt bereikt. Maar het tempo van de verbetering doet ook vermoeden dat we hier in de tweede helft van 2015 een volledig herstel gaan zien. De trendlijn voor het uitzendvolume laat ook een duidelijke verbetering zien maar hier is het tempo van die verbetering aanzienlijk minder scherp dan bij vacatures en faillissementen. Als een gevolg hiervan heeft de uitzendindex nog een lange weg voor de boeg als het de grens van 2008 wil gaan doorbreken.

De outlier in dit beeld is de ontwikkeling van de werkloosheid. Hoewel ook hier het herstel duidelijk zichtbaar is, kan niet gesproken worden van een krachtig herstel. Integendeel, de werkgelegenheid heeft zich nauwelijks van haar dieptepunt omhoog weten te werken. Een zorgwekkend en tegelijkertijd onverklaarbare ontwikkeling tegen de achtergrond van het tempo waarmee de andere trendlijnen zich verbeteren. Hebben we hier een onvervalste jobless recovery te pakken? Het lijkt er serieus op. Maar waarom is dat vacaturevolume dan zo sterk hersteld. Er klopt iets niet…

Door bovengenoemde reeksen samen te voegen, krijg je één indicator voor de stand van de arbeidsmarkt. En dat ziet er zo uit:

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – april 2015

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – april 2015

De misère index voor de arbeidsmarkt verbeterd zich sterk en doet dat sinds medi0 2013. Tegelijkertijd is duidelijk dat er nog een hele afstand is af te leggen als de index terug wil keren op het niveau van 2008; de situatie van voor de financiële crisis. De vraag hierbij is hoe lang de economische situatie hier nog de ruimte voor geeft. Maar dat is een vraag waar we pas op termijn een antwoord gaan krijgen. Geduld is het enige wat rest.

Geef een reactie

2 Comments
 • PLB
  says:

  Jullie schrijven:”Een zorgwekkend en tegelijkertijd onverklaarbare ontwikkeling tegen de achtergrond van het tempo waarmee de andere trendlijnen zich verbeteren. Hebben we hier een onvervalste jobless recovery te pakken? Het lijkt er serieus op. Maar waarom is dat vacaturevolume dan zo sterk hersteld. Er klopt iets niet…”Houd dat in dat jullie niet kunnen verklaren, hoe het is dat het aanbod op vacatures omhoog gaat maar tegelijkertijd de werkloosheid niet daardoor daalt? En hoe kan je van een economische ‘recovery’ hebben als werkloosheid niet daalt? Dan is dat toch geen ‘recovery’? Of anders gevraagd, wat precies is aan het “recoveren”?BTW, weten jullie ook waar die term ‘jobless recovery’  vandaan komt? En wie die term heeft bedacht?
   
  Mvg
  PLB

  • Marc Drees
   says:

   Een jobless recovery is een economisch herstel zonder een (vergelijkbaar) herstel van de arbeidsmarkt. Als ik me niet vergis is deze term in de nasleep van de economische crisis in de VS regelmatig gebezigd. Maar waar de term oorspronkelijk vandaan komt, is mij onbekend.In Nederland is er de merkwaardige situatie dat de werkgelegenheid zich niet hersteld (integendeel, de werkloosheid volgens de nationale definitie stijgt nog altijd) terwijl er al meerdere kwartalen economische groei (BBP, YoY) wordt gemeld, uitzenders groei rapporteren en het online vacaturevolume sterk is gestegen.