Griekse werkloosheid daalt hard (voor even)

Griekse vlagElstat, de Griekse CBS, heeft vorige week de werkloosheidscijfers over mei 2015 gepubliceerd. En het zijn opmerkelijke cijfers geworden. Want de werkloosheid in mei is gedaald naar 25,0%. En dat terwijl de werkloosheid in april nog op 25,6% stond, en in maart op 25,9%. Een daling van bijna 1% binnen een tijdsbestek van ‘slechts’ 3 maanden? Dat klinkt bijna te fraai om waar te zijn. En ik verwacht dat de nabije toekomst dit ook uit zal gaan wijzen.

Maar het lijkt me goed om een kort moment te genieten van deze fantoomdaling van de Griekse werkloosheid. Tenslotte gaan in de komende maanden de cijfers over de Griekse economie, en daarmee de Griekse arbeidsmarkt, zwaar in het rood duiken. En met de opgedrongen bezuinigingen is er geen enkele kans voor het land op uit deze neergaande lijn te ontsnappen.  Lang leve de Euro…

De ontwikkeling van de werkloosheid van Griekenland (en andere Eurolanden) ziet er zo uit:

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – mei/juni 2015). Bron: Eurostat, Elstat

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2007 – mei/juni 2015). Bron: Eurostat, Elstat

In vergelijking met mei 2014 is de werkloosheid in Griekenland met 2% gedaald. Een bijna te verwaarlozen daling die de scherpe verandering van de afgelopen maanden in een ander daglicht plaatst. want wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Heeft Elstat een vergissing gemaakt? Als het verleden enige indicatie kan zijn dan is deze verklaring de meest waarschijnlijke. Met grote regelmaat past Elstat correcties toe op de door haar gepubliceerde werkloosheidscijfers.

Maar misschien is er in het voorjaar van 2015 daadwerkelijk iets ten goede veranderd voor de Griekse economie. Wat deze verandering ook is/was, de kans dat hiermee een structureel herstel van de Griekse werkloosheid mag worden verwacht kan per direct naar het boek der fabelen worden verwezen met dank aan het acteren van de Eurolanden in de afgelopen maanden. Het enige wat we in komende maanden mogen verwachten is een scherpe verslechtering van alle economische indicatoren in Griekenland, inclusief de werkloosheid. Een bijzonder droevig vooruitzicht, met name voor de Grieken. Wat een uitzichtloze situatie…

Geef een reactie

1 Comment