De grote uitzenders vergeleken, Q2 2015

Euro'sDe grote uitzenders (Manpower, Randstad, USG People en Adecco) hebben alweer enige tijd geleden hun cijfers over het tweede kwartaal van 2015 gepubliceerd. En dan is het altijd leuk om de performance van deze partijen onderling te vergelijken. En met performance bedoel ik de omzet- en bruto marge ontwikkeling.

De korte samenvatting is: Adecco, Randstad en Manpower laten een grotendeels gelijkwaardige omzetontwikkeling zien terwijl USG Group sterk achterblijft terwijl Adecco de grote winnaar is op het gebied van bruto marge ontwikkeling terwijl ook hier USG People achterblijft. Waarmee Adecco de grote winnaar is en USG Group de grote verliezer.

En dan nu de details…

Omdat de omzetvolumes van enerzijds Adecco, Randstad en Manpower en anderzijds USG People behoorlijk ver uit elkaar liggen heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende jaaromzet, Q1 2008 – Q2 2015

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2008 – Q2 2015

Tot voor kort laten de global players (Adecco, Randstad en Manpower) een vrijwel identieke omzetverandering zien. Recent is hierin verandering gekomen, want waar Adecco en Randstad nog altijd een groei laten zien is Manpower ten opzichte van 2007 weer in de min gedoken. De grote outlier in bovenstaande grafiek is natuurlijk USG People, waarbij moet worden aangetekend dat de uitzender begin 2013 haar General Staffing activiteiten in Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Luxemburg aan Randstad heeft overgedaan. Dit verklaart de duikvlucht in omzetontwikkeling in het jaar 2013, maar de stijging sinds 2014 is niet bepaald om over naar huis te schrijven. Als het om omzetontwikkeling gaat blijft het dus aanmodderen voor de kleinste van de vier uitzenders,

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik ook hier ervoor gekozen om ook hier de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q2 2015

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q2 2015

Op basis van deze grafiek is duidelijk dat Adecco de grote winnaar is. Niet alleen heeft het bedrijf haar marge weer op het niveau van voor de financiële crisis, de afstand tot de andere andere global players is schokkend. Zowel Randstad als Manpower hebben duidelijk een lager herstelvermogen dan Adecco en liggen nog altijd ruim 10% onder het niveau van 2007. Opvallend. Hoewel USG People met de verkopp van haar General Staffing activiteiten haar brutomarge tijdelijk heeft weten te laten groeien, is sinds 2014 die marge weer dalend. En dat is, in combinatie met de beperkte omzetgroei bepaald een slecht resultaat in vergelijking met de grote uitzendbroers.

Overigens moet hierbij wel worden aangetekend dat USG People van de vier uitzenders nog wel altijd de beste brutomarge heeft:

image

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q2 2015

USG People is de enige uitzender met een brutomarge die consequent boven de 20% is gebleven. Maar zorgwekkend is de negatieve ontwikkeling van de brutomarge sinds begin 2014, zeker in vergelijking met de stijgende brutomarges van de overige uitzenders.

Geef een reactie

1 Comment
  • henk
    says:

    U gaat eraan voorbij dat USG een volstrekt andere geografische spreiding kent waardoor het o.a. niet heeft kunnen profiteren van bijv de groei in het najaar van 2014 in de VS en zo meer. Een relevanter en eerlijker inzicht voor de USG belegger is m.i. welk plaatje ontstaat als je de vier vergelijkt in de landen waarin USG actief is.