Faillissementen in augustus 2015

FaillissementenIn augustus is het aantal faillissementen gelijk gebleven ten opzichte van juli, in totaal 14 faillissementen. Hierdoor is het gemiddeld aantal faillissementen (over een 12-maands voortschrijdend gemiddelde) gedaald van 15,7 naar 15,6. Waarmee we tergend traag naar de grens van 15 faillissementen per maand zakken. In dit tempo kan het dus nog wel even duren voordat we daar aankomen.

Om die grens van 15 te doorbreken hebben we een paar goede maanden met minder dan 10 faillissementen nodig. En gezien alle positieve signalen over een groeiende economie en de mate waarin uitzenders hieraan bijdragen is de branche het aan haar stand verplicht om hieraan invulling te geven. Dus, handen uit de mouwen!

Dit is het beeld van het aantal faillissementen over de afgelopen jaren:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – augustus 2015

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – augustus 2015

De trendlijn laat een positief beeld zien, we zijn ver verwijderd van aantallen zoals in 2009 maar er zal toch nog heel wat moeten gebeuren om weer terug te komen op het niveau van voor de financiële crisis.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de SBI-code 78(Arbeidsbemiddeling/uitzendbureaus/personeelsbehoefte) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie