ABU: periode 8 groeit niet zo hard

Logotype ABUEnkele weken geleden kwam de ABU met de cijfers over periode 8 van het nieuwe jaar. En de groei daalt weer onder de 10%:

In periode 8 (week 29 – 32) is het aantal uitzenduren met 9% toegenomen en de omzet is met 10% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee is periode 8 de eerste periode waarin de groei in dit jaar niet groter is dan dezelfde periode vorig jaar. Periode 8 komt overigens op exact hetzelfde groeipercentage uit als vorig jaar. Ik ben benieuwd hoe zich e.e.a. in de komende periodes gaat ontwikkelen.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

Het blijft tot dusverre een heel fraai beeld voor 2015. Alle periodes dusverre laten een mooie groei ten opzichte van de overeenkomstige periodes in 2014, maar het is de vraag of de resterende periodes van 2015 deze trend kunnen voortzetten. In de eerste helft van 2014 waren de groeicijfers noga beperkt, maar in het tweede deel van 2014 veranderde dat beeld drastisch. En het zou zomaar kunnen dat het moeilijk is om deze groeicijfers te evenaren, laat staan te overtreffen.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

De trendlijn gaat onvervaard door met stijgen, er is bijna een liniaal langs te legen. En daarmee kunnen we er gemakshalve vanuit gaan dat dit beeld in de komende periodes niet significant zal veranderen.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief groeit met maar liefst 10%, de sector Industrie met 5% en de sector Techniek met maar liefst 23%! Het begint er nu serieus op te lijken dat het herstel van de sector Industrie aan het vertragen is. Voor de andere twee sectoren blijft het herstel onveranderd, met natuurlijk de sector Techniek als razendsnelle stijger.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Het ziet er nu serieus naar uit dat de sector Techniek in periode 9 over het niveau van voor de financiële crisis heengaat. En daarmee is deze sector de eerste die de enorm lange en diepe dip definitief achter zich heeft gelaten en op zoek gaat naar nieuwe hoogtes. Want gezien de steile stijging van deze trendlijn lijkt de groei voorlopig nog wel door te gaan.

En dat lijkt steeds minder het geval voor de sector Industrie. Hier lijkt een vertraging van de groei te zijn ingetreden en daarmee zou er zomaar binnen afzienbare tijd een plafond aan de groei komen, nog voordat de trendlijn zich heeft hersteld van de financiële crisis.

De sector Administratief blijft lekker doorstijgen, maar is nog mijlenver verwijderd van het niveau van voor de financiële crisis. Hier moeten we nog  bijzonder lang wachten tot er sprake is van een volledig herstel van de crisis en het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat een dergelijk herstel zal worden bereikt voordat de eerstvolgende recessie haar intrede doet.

Geef een reactie