Misère index arbeidsmarkt augustus 2015

Mijn hoogst persoonlijke misère index van de arbeidsmarkt is gebaseerd op een viertal cijferreeksen (uitzendindex (ABU), het aantal vacatures (CBS), de werkloosheid (CBS) en het aantal faillissementen (Faillissementen.com)). Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni/augustus 2015

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni/augustus 2015

Een forse variatie in het tempo en het niveau van het herstel van de diverse trendlijnen, zeven jaar na het uitbreken van de financiële crisis. De werkloosheid is er het beroerdst aan toe, met een niveau dat maar liefst 46% onder het niveau van 2008 ligt en met een slakkengang als het om het tempo van het herstel gaat. Het economisch herstel lijkt grotendeels aan de arbeidsmarkt voorbij te gaan. Ook wel jobless recovery genoemd.

Maar met de werkloosheid hebben we wel meteen de treurigste trendlijn gehad, want zowel de uitzendindex als het vacaturevolume laten een duidelijk en krachtig herstel zien. Er is echter nog wel een behoorlijke afstand af te leggen voor beide trendlijnen om het niveau van 2008 te bereiken.

De vrolijkste trendlijn is die van het aantal faillissementen. Deze trendlijn schiet naar boven en lijkt binnen enkele maanden de als eerste van de vier trendlijnen de nullijn te kunnen bereiken. De intermediaire sector is er bijna weer helemaal bovenop als we uitgaan

Door bovengenoemde reeksen samen te voegen, krijg je één indicator voor de stand van de arbeidsmarkt. En die ziet er zo uit:

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – juni 2015

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – juni 2015

De misère index voor de arbeidsmarkt verbeterd zich sterk en doet dat sinds medi0 2013. Tegelijkertijd is duidelijk dat er nog een enorme afstand is af te leggen als de index terug wil keren op het niveau van 2008; de situatie van voor de financiële crisis. Gezien de sombere wolken die zich samenpakken boven landen als China, Brazilië, Rusland en de VS is er een reëel kans dat we de volgende recessie (is de huidige recessie al afgelopen gezien bovenstaande grafiek) op ons dak krijgen voordat we dat niveau weer bereiken. Geen prettig vooruitzicht.

Geef een reactie

2 Comments