Candidate experience is goed! Of onbekend?

Textkernel heeft een onderzoek gedaan naar het belang van de Candidate Experience  door recruitment & HR professionals van 52 Nederlandse bedrijven te enquêteren. En net als met iedere enquête moet je ook bij de resultaten van deze enquete het nodige zout toevoegen. Laat ik om te beginnen eerst even drie grafiekjes laten zien die het fijne gevoel geven dat we in Nederland goed bezig zijn met zijn allen:

image

Klinkt fantastisch toch? Maar misschien juichen we met zijn allen iets te vroeg…

Want het gaat hier tenslotte om een mening van diezelfde recruitment & HR professionals. Zij hebben namelijk een mening over de mate waarin een goede Candidate Experience in positieve zin bijdraagt aan het aantal sollicitanten, de kwaliteit van die sollicitanten en de invloed op het employer brand. Maar betekenen deze resultaten dan ook dat de Candidate Experience bij (52) Nederlandse bedrijven goed is?

Nou, nee… Althans, er zijn nog twee andere grafieken in het onderzoek van Textkernel waaruit blijkt dat die recruitment & HR Professionals eigenlijk geen idee hebben:

image

De overgrote meerderheid van de recruitment & HR professionals zeggen geen idee te hebben wat het aantal afhakers is tijdens het sollicitatieproces. En verder wordt zelden aan kandidaten gevraagd om hun ervaringen tijdens het sollicitatieproces. Interessant…

Dus waarom zegt Textkernel dan het volgende?:

In de laatste jaren is de Candidate Experience een belangrijk thema geworden in het proces van recruitment en talentacquisitie. Hoe staat het met de kandidaatervaring in Nederland? Om een beter beeld te krijgen van de Candidate Experience in Nederlandse sollicitatieprocessen, heeft Textkernel, specialist in semantische recruitmenttechnologie, een enquête gehouden

Op basis van de laatste twee grafieken wordt duidelijk dat we eigenlijk geen idee hebben over de Candidate Experience. We (althans recruitment & HR professionals van 52 Nederlandse bedrijven) hebben wel een heel goed gevoel over de Candidate Experience. En dat het schijnbaar een belangrijk thema is geworden. Want als het echt een belangrijk thema zou zijn waren er vast duidelijker cijfers. Natuurlijk afkomstig van kandidaten, en niet van recruitment en HR Professionals…

Geef een reactie

1 Comment
  • Dirk Goossens
    says:

    Beste Marc, 17% is het oneens met de stelling dat een betere sollicitatieervaring (significant?) bijdraagt aan een positiever oordeel over het bedrijf als werkgever.
    Zeer interessant. Zou een slechtere ervaring volgens hen wel zorgen voor een negatiever beeld of zijn ze van mening dat de solliciteerervaring geen factor van betekenis is? Als deze laatste mening valide is, wat aannemelijk is – de 17% kiest een antwoord dat voorbij gaat aan de sturende vraagstelling en is kennelijk in staat zelfstandig een mening te vormen terwijl dat van de rest niet gezegd kan worden -, dan zijn veel van de best practices waarmee jij sollicitatieproceskundigen de afgelopen jaren via dit platform hebt opgezadeld nutteloos geweest. Je wordt bedankt.