Misère index arbeidsmarkt oktober 2015

Mijn hoogst persoonlijke misère index van de arbeidsmarkt is gebaseerd op een viertal cijferreeksen (uitzendindex (ABU), het aantal vacatures (CBS +Jobfeed), de werkloosheid (CBS) en het aantal faillissementen (Faillissementen.com)). Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – september/oktober 2015

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – september/oktober 2015

Nog even ter herinnering, bij de misère index van september 2015 heb ik het vacaturevolume volgens Jobfeed weer mee laten wegen in de trendlijn van het Aantal vacatures. Deze trendlijn is nu dus gebaseerd op zowel de CBS als de Jobfeed cijfers. Voor meer achtergrondinformatie, zie Misère index arbeidsmarkt april 2015, correctie. Door beide cijferreeksen voor 50% mee te wegen in de trendlijn komt hopelijk een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijke vacaturevolumes tot stand.

Fraai om te zien is dat de procentuele verandering van het aantal faillissementen (invers) en het vacaturevolume gedurende een groot aantal maanden vrijwel gelijk verloopt, waarbij het er op lijkt dat het aantal faillissementen de grootste kans maakt om als eerste weer op de nullijn uit te komen. Maar laat ik niet gaan speculeren, want voor hetzelfde geld zet het vacaturevolume voor het eind van het jaar nog een sprint in.  De uitzendindex laat een wat minder sterke verandering zien, zowel in negatieve als in positieve zin. Maar de groei zit er bij deze index nog altijd zeer behoorlijk in.

De grote outlier in deze reeks trendlijnen is die van de werkloosheid. Er zit nog altijd nauwelijks schot in de krimp van de werkloosheid, in oktober is de werkloosheid (nationale definitie, seizoensgecorrigeerd) zelfs weer opgelopen van 8,3% naar 8,4%. Ten opzichte van het hoogste niveau van de werkloosheid (9,5% in februari 2014) is dat dus slechts 1,1% lager in ruim anderhalf jaar… We maken hier een jobless recovery mee. En dat roept angstige toekomstbeelden op als zich een nieuwe recessie aandient. Of zou er ook zo iets zijn als een jobless recession? Waarschijnlijk niet…

Geef een reactie