Werkloosheid daalt naar 8,3% in november 2015

Nederlandse vlagDonderdag kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over november 2015. En de werkloosheid (volgens nationale definitie) daalde ten opzichte van de maand november met ruim 0,1% naar 8,3%, waardoor de werkloosheid op het laagste niveau van 2015 is uitgekomen. De werkloosheid volgens de ILO-definitie daalde met exact 0,1% naar 6,8%. Voor meer informatie over de werkloosheidspercentages volgens nationale en ILO-definitie verwijs ik graag naar deze blog posting.

Na de wat minder positieve cijfers over oktober is dit een opsteker zo kort voor de kerstdagen. Al is het goede nieuws niet gelijkelijk verdeeld binnen de Nederlandse beroepsbevolking. Vrouwen van boven de 45 jaar komen er nog altijd bijzonder bekaaid vanaf.

Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking er uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2015. Bron: CBS, nationale definitie

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2015. Bron: CBS, nationale definitie

De kink in de kabel die in oktober ontstond, is met de huidige daling dus weer ongedaan gemaakt. Gelukkig maar, want de daling van de werkloosheid heeft nog een lange weg te gaan. Met de ferme daling in november is daar in ieder een fijne bijdrage aan geleverd. We gaan richting de grens van de 8%, een grens die we in januari 2013 in de verkeerde richting doorbraken. Misschien gaan we in januari 2016 er in de goede richting doorheen?

In januari van dit jaar zijn we overgestapt op de ILO-definitie van de werkloosheid. Daardoor telt elk minuscuul baantje mee, ook al kan je daar op geen enkele manier van rondkomen. En volgens die ILO-definitie ziet de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage er zo uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2015. Bron: CBS, ILO

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – november 2015. Bron: CBS, ILO

De stijging van oktober in combinatie met de even grote daling in november laat een klein winkelhaakje zien in de grafiek van de seizoensgecorrigeerde cijfers. Van 6,8% via 6,9% weer naar 6,8%. Helaas zitten we met de ILO-cijfers dus nog niet op het laagste punt van 2015. Dat punt werd in juli van dit jaar bereikt. Hopelijk gaan we in december een verdere daling zien zodat we het jaar uit kunnen gaan met het laagste cijfer van 2015.

Werkloosheid onder 45-plus
Hoewel we een dalende werkloosheid zien in november, is het niet zo dat die daling gelijkelijk is verdeeld onder de verschillende leeftijdsgroepen. Met name onder ouderen wil de daling van de werkloosheid maar niet op gang komen. Waarbij de werkloosheid onder vrouwen van 45+ jaar de grootste kopzorg vormt:

Gecorrigeerde werkloosheid onder mannen en vrouwen , 45 – 65 jaar, januari 2003 – november 2015. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid onder mannen en vrouwen , 45 – 65 jaar, januari 2003 – november 2015. Bron: CBS, nationale definitie

Ik zie in de ontwikkeling van deze lijnen niets om positief van te worden. Of het moet het ontbreken van een verdere stijging van de werkloosheid zijn, maar dat is en wel zeer wrange troost voor de mensen die het betreft. Want waar onze overheid het heeft over een herstel van de economie, koopkracht en consumentenvertrouwen zal er bij het oudere deel van onze  beroepsbevolking weinig gejuich klinken. Het wordt een schrale kerst dit jaar…

En dat heeft er ook toe geleid dat in termen van het aantal werklozen de oudste leeftijdsgroep tegenwoordig de hoogste bijdrage levert:

Aantal werklozen (* 1.000) per leeftijdsklasse,  januari 2003 – november 2015. Bron: CBS, nationale definitie

Aantal werklozen (* 1.000) per leeftijdsklasse,  januari 2003 – november 2015. Bron: CBS, nationale definitie

Hoe zal het, nog altijd aan te stellen, boegbeeld hier een verandering in kunnen brengen?  Noem me sceptisch maar ik zie het bijzonder somber in  voor deze leeftijdsgroep, en daarbinnen met name voor het vrouwelijke deel. Helaas is enige urgentie van de kant van de overheid volstrekt niet voelbaar.

Geef een reactie

1 Comment