ABU: 2015 eindigt met een sisser

Logotype ABUDinsdag publiceerde de ABU de cijfers over periode 13. En dat ziet er toch wat zwakjes uit:

In periode 13 (week 49 – 53) is het aantal uitzenduren met 4% toegenomen en de omzet is met 5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dit is een tegenvallend einde van een verder zeer fraai jaar. Zeven van de dertien perioden zijn geëindigd met dubbele groeicijfers en, tot periode 13, geen van de periodes zijn onder de 5% groei geëindigd. Waar 2014 eindigde met het hoogste groeicijfer van dat jaar, eindigt 2015 met het laagste groeicijfer van het jaar. Nu maar hopen dat het geen indicatie is voor de groeicijfers van 2016.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015. Bron: ABU

De afgelopen drie jaar in beeld. Met een overgang van krimp naar een lichte groei in 2013, een zich versterkende groei in 2014 en een sterke groei in 2015. Tot periode 13…

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Potverdrie! Waar ik mijn geld had gezet op het doorbreken van de 90-grens in periode 13 buigt de trendlijn plotseling af waardoor we op een waarde van 89,8 blijven staan. We zijn een olifantshaar van die magische grens van 90 verwijderd gebleven. Hopelijk is 2016 in staat deze grens wel te slechten, en hopelijk een stijging richting het niveau van vóór de financiële  crisis van 2008 te bereiken?

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten een groei zien, waarbij de sector Administratief met 5% groeit,  de sector Industrie  met slechts 1% en de sector Techniek 12%.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Techniek  schiet onverdroten door naar nieuwe hoogtes en blijft voor de uitzendsector een absolute outperformer. Deze sector trekt zich nauwelijks iets aan van het relatief matige groeicijfer van periode 13 van dit jaar.

De sector Industrie laat na een langdurige periode van vrijwel onverdroten groei plotseling een opvallende kentering zien. De trendlijn buigt zeer abrupt af naar wat vrijwel een nulgroei is (0,1 stijging). Is dit een voorteken van wat deze sector te wachten staat of is het slechts een incident. De toekomst zal het gaan uitwijzen.

De sector Administratief  laat ook een veer maar lang niet zo extreem als de sector Industrie. Met een groeicijfer van 5% in periode 13 is de sector Administratief weliswaar een stuk lager dan de voorgaande periodes maar laten we niet vergeten dat in het begin van 2015 de groei ook bepaald niet zo sterk was. Maar als ik de ontwikkeling van de groeicijfers over de afgelopen 13 periodes bekijk valt een toch wel zorgwekkende ontwikkeling op:

Groeicijfers per periode in 2015, sector Administratief

Groeicijfers per periode in 2015, sector Administratief

Deze ontwikkeling suggereert een verdere daling van de groei in de komende periodes. Maar aangezien suggesties geen werkelijkheid zijn zullen we moeten afwachten hoe de daadwerkelijke ontwikkeling gaat zijn. Wordt dus vervolgd.

Geef een reactie