Breaking news: vacatures in januari 2016

RM_emoticon_verwarringVoor januari 2016 kunnen we alweer een record melden, het lijkt verdorie wel alsof het vacaturevolume is gekoppeld aan de buitentemperatuur. Voor het eerst sinds Jobfeed is begonnen met de registratie van het volume aan vacatures is er sprake van meer dan 130.000 nieuwe vacatures in een januarimaand. In voorgaande jaren is het volume in de maand januari niet eens in de buurt van de 120.000 vacatures gekomen.

In de afgelopen maand blijven we dus nog steeds in het domein van roze wolken en unicorns hangen. Overigens blijft dat domein nog altijd buiten het bereik van voor zo’n 650.000 werkloze werkzoekenden (CBS, december 2016, nationale definitie). En dat maakt dit steeds opvallender schisma binnen de Nederlandse arbeidsmarkt zo bizar. Hoge werkloosheid in combinatie met hoge vacaturevolumes.

Vacaturevolume in januari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in januari sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in  januari, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in  januari, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

In de laatste jaren laat de kolommengrafiek een zich versnellende groei van het vacaturevolume zien. Van net iets meer dan 90.000 vacatures in 2013 tot ruim 130.000 vacatures in 2016. Dat is pas een groei! Het vervelende is alleen dat de werkloosheid zich in de afgelopen jaren zich niet op eenzelfde wijze heeft verbeterd. Stonden we in januari 2013 op een werkloosheid van 8,2%, in januari 2016 komen we waarschijnlijk uit rond de 8,1%. Een verbetering van 0,1% ten opzichte van een groei van een kleine 50% van het online vacaturevolume.

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog even onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Voilà, de maand januari van dit nieuwe jaar komt al op een niveau uit dat we vorig jaar pas in de beste maanden van het jaar zagen; voor en na de zomervakantie. Als deze trend zich doorzet dan mogen we nog bijzondere dingen verwachten dit jaar. Ten opzichte van januari 2015 is er sprake van een stijging van het vacaturevolume met 19%. En dat terwijl de gemiddelde groei per maand in 2015 al op een verbluffende 21,5% was uitgekomen.

Om het vacaturevolume van januari 2016 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De trendlijn stijgt onverdroten door richting de grens van 130.000 vacatures per maand. En dat schept dus verwachtingen voor de hoogte van het vacaturevolume in komende maanden. Ik ben benieuwd!

Geef een reactie