Breaking news: vacatures in februari 2016

RM_emoticon_verwarringOok februari 2016 kunnen we alweer een record melden, het tiende record in de afgelopen 12 maanden waarbij de resterende twee maanden zeer dicht tegen het record aanleunden. Sinds januari 2015 is het online vacaturevolume als een dolle gestegen en er lijkt maar geen einde aan te komen. Je vraagt je bijna af waarom die 642.000 werkloze werkzoekenden (CBS, januari 2016, nationale definitie werkloosheid) geen baan kunnen vinden met zo’n vacature-aanbod.

De maand februari staat voorlopig op een score van meer dan 130.000 nieuwe online vacatures en dat is voor deze wintermaand een bijzonder hoge score. Daarmee ligt het vacaturevolume voor februari 2016 maar liefst 20% hoger dan februari 2015. En een jaar geleden was die score op zijn beurt meer dan 16% hoger dan februari 2014.

Vacaturevolume in februari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in februari sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in  februari, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in  februari, 2008 – 2016. Bron : Jobfeed

Hier is de snelle groei van het vacaturevolume in de maand februari voor de afgelopen jaren fraai te zien. Alleen in februari 2008 (voor de financiële crisis) was het vacaturevolume in februari relatief hoog (dicht tegen de 120.000 vacatures), maar sindsdien zijn de resultaten niet of nauwelijks in de buurt van de 100.000 gekomen. Tot 2015 en 2016. Een ware vacature-explosie.

Het enorm hoge vacaturevolume staat echter in schril contrast tot de werkloosheidscijfers. Want waar het relatief hoge vacaturevolume van februari 2008 (116.000 vacatures) bestond tegen de achtergrond van een zeer laag werklosheidscijfer van 4,7% bestaat de het vacaturevolume van februari 2016 (meer dan 130.000 vacatures) tegen een achtergrond van een werkloosheid van 7,9% (januari 2016). Het blijft onverkort een onvergelijkbare situatie die allerlei vragen oproept die maar niet beantwoord kunnen worden.

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog even onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2015 en 2016. Bron : Jobfeed

Ondertussen is het vacaturevolume van januari 2016 onder de 130.000 vacatures gedoken, en ik verwacht dat dit ook nog wel zal gebeuren met het vacature-aantal van februari. Maar dat laat onverlet dat het vacaturevolume ver uitstijgt boven het vacaturevolume van dezelfde maanden in 2015. Ergo, het vacaturevolume stijgt maar door; waar houdt dit op?

Om het vacaturevolume van februari 2016 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De trendlijn komt ondertussen akelig dichtbij de grens van 130.000 vacatures per maand, maar om die grens te doorbreken zullen we dus zeer frequent maandtotalen van boven de 130.000 moeten krijgen. Enkele jaren geleden waren dit nog volstrekt onvoorstelbare hoeveelheden, maar nu lijkt het de gewoonste zaak van de wereld.

Geef een reactie

1 Comment