De grote uitzenders vergeleken: Q4 2015

Euro'sDe grote uitzenders (Manpower, Randstad, USG People en Adecco) hebben al enige tijd geleden hun cijfers over het vierde kwartaal van 2015 gepubliceerd. En dan is het altijd leuk om de performance van deze partijen onderling te vergelijken. En met performance bedoel ik de omzet- en bruto marge-ontwikkeling.

Adecco steekt nog altijd met kop en schouders boven de concurrenten uit als het om de omzet gaat. Opvallender is echter dat de grootste uitzender van de wereld ook op brutomarge de anderen naar de kroon lijkt te gaan steken.

En dan nu enige details…

Omdat de omzetvolumes van enerzijds Adecco, Randstad en Manpower en anderzijds USG People behoorlijk ver uit elkaar liggen heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2008 – Q4 2015

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2008 – Q4 2015

Een fraaie driedeling van de resultaatontwikkeling bij de vier uitzenders. Randstad en Adecco zijn de grote winnaars met ondertussen een omzet die uitsteekt boven het niveau van voor de financiële crisis. Manpower heeft aanzienlijk vroeger gepiekt en laat sinds 2011 een trage maar gestage daling van de omzetontwikkeling zien. USG People kan zich op geen enkele manier met de uitzendreuzen meten , maar heeft gelukkig wel weer de weg naar boven gevonden.

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik ook hier ervoor gekozen om ook hier de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q4 2015

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q4 2015

Tja, hier is het beeld wel bijzonder duidelijk. Adecco heeft zich  alweer geruime tijd geleden van de grijssluier van de financiële crisis ontdaan en dendert verder. En dat terwijl zowel Manpower als Randstad zich nog maar nauwelijks van hun laagste stand hebben weten te ontworstelen. De nummers twee en drie van de wereld geven nauwelijks iets op elkaar toe. Voor middelgrote uitzender USG People is het beeld nog veel tragischer. USG heeft de weg naar boven nog altijd niet gevonden en lijkt zelfs af te stevenen op een nieuw dieptepunt. Wat een droefenis.

Om niet geheel in mineur af te sluiten dan maar even een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q4 2015

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q4 2015

USG People heeft weliswaar nog altijd de hoogste brutomarge van de vier uitzenders, maar daar dreigt misschien wel verandering in te komen. Bij een verdergaande daling van de brutomarge bij USG People en een voortdurende stijging bij Adecco gaat laatstgenoemde binnen enkele kwartalen USG van haar margetroon stoten. En dat terwijl Adecco een pure prijsvechter is…

Geef een reactie