Bedrijft CBS politiek?

Onderstaand is een tweet (met plaatje) van Peter van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.  Van Mulligen lijkt hier een zeer hoopgevende ontwikkeling te laten zien waarbij sinds medio 2013 het aantal werklozen per vacature scherp daalt en daarmee bijna wordt gehalveerd. Prachtig toch?

Tweet Peter van Mulligen

Dat zou je op het eerste gezicht zeker zeggen. We zijn uit de crisis en alles is bijna weer normaal.  Maar het is altijd goed om iets scherper te kijken.

 

Want een lager aantal werklozen per vacature kent twee variabelen:

  • Aantal werklozen
  • Aantal vacatures

En dan is het goed om de ontwikkeling in de tijd van elk van deze variabelen apart te bekijken, te beginnen met het aantal werklozen:

Aantal werklozen (*1.000), nationale definitie, seizoensgecorrigeerd, januari 2003 – maart 2016. Bron: CBS

Aantal werklozen (*1.000), nationale definitie, seizoensgecorrigeerd, januari 2003 – maart 2016. Bron: CBS

Er is sinds 2013 sprake van een daling van het aantal werklozen, maar die daling is aanzienlijk minder indrukwekkend dan het door van Mulligen getoonde verval van het aantal werklozen per vacature. Met andere woorden, het aantal werklozen daalt, maar bepaald niet spectaculair.

En daarmee heb ik natuurlijk al een beetje verklapt hoe de ontwikkeling van het vacaturevolume is verlopen. Namelijk zo:

Gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Kijk eens aan, het online vacaturevolume is sinds medio 2013 geëxplodeerd. Zoals trouwe lezers van RecruitmentMatters al geruime tijd weten staat op de ontwikkeling van het online vacaturevolume geen maat en is het ook slecht verklaarbaar tegen de achtergrond van een hardnekkig hoge werkloosheid (7,8% in maart 2016, seizoensgecorrigeerd, volgens nationale definitie).

Dus wat wil CBS/van Mulligen nou precies duidelijk maken met hun grafiek over het dalende aantal werkzoekenden per vacature? Dat het aantal vacatures scherp toeneemt? Dan zou de keuze voor de laatste grafiek meer voor de hand hebben gelegen.  En het tonen van de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden is lang zo indrukwekkend niet, integendeel. Zit het CBS/van Mulligen hier dus een beetje politiek te bedrijven? Het heeft er alle schijn van.

Slotopmerking:
Ik schakel CBS en het Twitter-account van Peter van Mulligen gelijk omdat van Mulligen zelf bij zijn Twitter-account het volgende schrijft:

Hoofdeconoom CBS | Ik geef samenhang, toelichting en achtergronden bij berichten van @statistiekcbs over economie en arbeidsmarkt

Misschien is het beter om uitsluitend toelichting en achtergrond te geven en een tendentieuze samenhang niet te tonen? Dat voorkomt de schijn van het schetsen van een te rozig beeld door selectief gebruik te maken van de beschikbare cijferreeksen.

Geef een reactie