De grote uitzenders vergeleken: Q1 2016

Euro'sDe grote uitzenders (Manpower, Randstad, USG People en Adecco) hebben enige tijd geleden hun cijfers over het eerste kwartaal van 2016 gepubliceerd. En dan is het altijd leuk om de performance van deze partijen onderling te vergelijken. En met performance bedoel ik de omzet- en bruto marge-ontwikkeling.

Adecco is de verreweg de best uitzender als het om bruto marge-ontwikkeling gaat, de grootste uitzender ter wereld heeft in de afgelopen jaren een performance laten zien waar de anderen slechts van kunnen dromen. Tegelijkertijd heeft Randstad op het gebied van omzetontwikkeling de leiding stevig in handen

En dan nu enige details…

Omdat de omzetvolumes van enerzijds Adecco, Randstad en Manpower en anderzijds USG People behoorlijk ver uit elkaar liggen heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2008 – Q1 2015

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2008 – Q1 2015

Er is een duidelijke driedeling in de resultaatontwikkeling van de vier uitzenders. Adecco, en vooral Randstad, zijn de grote winnaars met ondertussen een omzet die uitsteekt boven het niveau van voor de financiële crisis. Manpower heeft aanzienlijk vroeger gepiekt en laat sinds 2011 een trage maar gestage daling van de omzetontwikkeling zien. En hoewel de resultaatontwikkeling van USG People sinds 2014 een duidelijk stijgende lijn vertoont, kan het zich op geen enkele manier met de echte uitzendreuzen meten .

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik ook hier ervoor gekozen om ook hier de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q1 2015

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q1 2015

Nou, deze grafiek laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Adecco is de enige van de vier uitzenders die in staat is gebleken de gloom en doom van de financiële crisis achter zich te laten en zelfs een rendement kan laten zien dat boven dat van vóór de financiële crisis ligt. Een indrukwekkende prestatie! Een zorg is wel de plotselinge stagnatie van de rendementsgroei.

Randstad en Manpower komen niet in de buurt van Adecco, maar laten wel een gestage en o zo trage stijging van het rendement zien; een rendement dat nog altijd zo’n 10% lager ligt dan vóór de crisis.

Voor USG People is het beeld ronduit dramatisch te noemen. Niet alleen heeft USG de weg naar boven nog altijd niet gevonden, de daling van haar brutomarge is in een versnelling terecht gekomen. Aan de problemen bij deze uitzender lijkt maar geen einde te komen.

Om niet geheel in mineur af te sluiten dan maar even een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q1 2015

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q1 2015

USG People heeft weliswaar nog altijd de hoogste brutomarge van de vier uitzenders, maar de dalende (en zich versnellende) tendens is zonder meer zorgelijk te noemen. Ondertussen is de brutomarge van USG People zelfs onder de 20% gekomen, het domein van allrounders als Adecco en Randstad. Voor een uitzender als USG People is dit zonder meer een rode vlag.

Tegelijkertijd is er een kink in de kabel van de voortdurende margegroei bij Adecco gekomen; de trendlijn buigt zich plotseling weer naar beneden af. Aangezien Randstad haar gestage margegroei wel weet vol te houden komen de twee uitzendreuzen weer akelig dicht bij elkaar.

Geef een reactie