We zitten met een jobless recovery

Op 20 september kwam het CPB met haar kortetermijnraming met daarbij de kerngegevenstabel voor de periode 2014 – 2017. Daarmee kunnen we dus zowel terug- als vooruitkijken, meer in het bijzonder naar de ontwikkeling van de werkloosheid. En de vooruitblik voor de werkloosheid is bepaald niet rooskleurig te noemen. Want waar Nederland volgens de troonrede weer vaste grond onder de voeten heeft gekregen, lijkt de ontwikkeling van de werkloosheid daarvan te zijn uitgesloten.

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2016. Bron: CBS, nationale definitie

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2016. Bron: CBS, nationale definitie

Voor zowel 2016 als 2017 verwacht het CPB maar liefst 600.000 werklozen, waarbij de werkloosheid afneemt van 7,6% in 2016 naar 7,5% in 2017.  Maar op dit moment is de werkloosheid 7,2% met 573.000 werklozen, dus het CPB verwacht voor het resterende deel van 2016 dus zelfs een lichte stijging van de werkloosheid. En als de werkloosheid ook in 2017 op vrijwel hetzelfde niveau blijft hangen is tien jaar na het uitbreken van de financiële crisis de werkloosheid nog altijd hardnekkig hoog.

De troonrede zegt hierover:

Daarom heeft de aanpak van de werkloosheid – in het bijzonder de langdurige werkloosheid – nog steeds hoge prioriteit.

Maar die hoge prioriteit heeft de aanpak van de werkloosheid in de achter ons liggende jaren ook al gehad. Talloze initiatieven zijn de revue gepasseerd, met als hoogtepunten ambassadrice Mirjam Sterk ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, Aart van der Gaag als ambassadeur aanpak arbeidsgehandicapten en John de Wolf als boegbeeld aanpak werkloosheid 50+.

Het adagium: It’s the economy, stupid is aan dit soort initiatieven niet besteed, hoewel het diezelfde economie is die het aantal arbeidsplaatsen dicteert. En de herstellende economie in Nederland schept duidelijk nog altijd te weinig banen om het aanbod aan te kunnen. En volgens de voorspelling van het CPB zal in dit beeld ook in 2016 en 2017 geen verandering komen.

En dat betekent dat maar liefst 600.000 Nederlanders en hun families niets gaan merken van het economisch herstel. We zitten daadwerkelijk met een jobless recovery.

Geef een reactie

1 Comment
 • Chris Stapper
  says:

  Ha Marc,
   
  Fijn dat je dit soort blogs blijft schrijven, ik volg ze altijd op de digitale voet.
   
  Heb je dit ook wel eens afgezet (gezien) tegen de productiviteit etc? Ik vraag me de laatste tijd regelmatig af hoeveel arbeid er op het moment wordt geautomatiseerd – wellicht dat dit verantwoordelijk is voor een deel van de hoge werkloosheid?