Staat van dienst

Staat van dienst

Recruitment is oorlog, maar oorlog is voor een belangrijk deel ook recruitment.

De vraag dringt zich op: Kunnen recruiters en hiring managers iets leren van het leger? Kan het leger inspirerende modes of engagement opdoen van sourcing gurus of stealth tactics van recruitment ninja’s?

Om daar achter te komen organiseren VNO/NCW en de staat een ondernemersbivak. Van woensdag aanstaande tot en met vrijdag richten bedrijfsleven en leger het vizier op elkaar om na te gaan of het arsenaal van de ander munitie biedt voor vergrote slagvaardigheid van de een.

RecruitmentMatters is de staat graag van dienst en is erbij:

“Met junior en senior leidinggevenden van de Landmacht wordt van gedachten gewisseld over leiderschap en worden overeenkomsten en verschillen in stijlen van leidinggeven tussen Defensie en het bedrijfsleven besproken. Tijdens deze dagen staan we intensief stil bij de gevolgen van het gedrag van leidinggevenden voor teams en organisaties. Thema’s als leidinggeven onder verzwarende omstandigheden, teamvorming, leiderschapsprofielen en -competenties zullen als een rode draad door de dagen heen lopen.”

Nu wil het geval dat er enkele plaatsen zijn vrijgekomen. Ben je lid van VNO/NCW of Jong Management? Dan kun je mee. Tenminste, als je opschiet. Dus, waar wacht je op, doe je plicht, ben eens een paar dagen de staat van dienst. Je zult er geen spijt van hebben. De deelnemers van vorig jaar zitten vol stoere verhalen.

Meld je hier aan. Ingerukt, mars!

Geef een reactie

3 Comments