Werkloosheid daalt naar 4,3% in februari 2019

Nederlandse vlagVerleden week donderdag kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over februari 2019. En de werkloosheid (volgens nationale definitie) is gedaald van 4,5% in januari naar 4,3% in februari. Een jaar geleden stond de werkloosheid nog op 5,0%

Met een werkloosheid van 4,3% is er een nieuw laagterecord gevestigd sinds 2003. Ook in de vorige bloeiperiode van de economie was de werkloosheid niet zo laag. Oktober 2008 scoorde met 4,4% het op één na laagste werkloosheidscijfer, vlak voordat de financiële crisis voor vele jaren roet in het eten ging gooien.

 

Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Het is een lange, lange weg geweest maar eindelijk heeft Nederland de gevolgen van de financiële crisis achter zich gelaten. Althans, voor het zover het de werkloosheid betreft. Hoe het de Nederlander financieel vergaat is natuurlijk een ander verhaal. Maar er is geen enkele reden om op een heugelijk dag en beetje te gaan lopen somberen.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen

Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er met name heel gunstig uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – februari 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – februari 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Waar vóór de financiële crisis de jeugdwerkloosheid niet onder de 10% is gekomen is dat de laatste periode regelmatig het geval geweest. De jeugdwerkloosheid ontwikkelt zich dus gunstig, gunstiger dan het overall beeld. En dat betekent dat er in de oudere leeftijdsgroepen een minder gunstige ontwikkeling te verwachten valt.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – februari 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – februari 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Oops! Niet alleen is de werkloosheid in deze leeftijdsgroep niet gedaald tot onder het niveau van voor de financiële crisis, de werkloosheid is in de afgelopen maanden zelfs gelijk gebleven. Heeft deze leeftijdsgroep de bodem bereikt? Dat kan natuurlijk alleen de toekomst uitwijzen maar het is toch wat zorgwekkend dat de werkloosheid op een plateau lijkt te zijn aanbeland.

Werkloosheid 45 – 65 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 65 jaar, januari 2003 – februari 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 65 jaar, januari 2003 – februari 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Kijk! Met de oudste leeftijdsgroep gaat het ook bijzonder goed; de werkloosheid is aangekomen op een bizar lage 3,7%, zo’n 0,2% lager dan het niveau van vóór de financiële crisis. Ik weet niet of het boegbeeld van de aanpak van werkloosheid onder 50-plussers nog altijd actief is. In dat geval mag hij per direct met pensioen.

Geef een reactie

2 Comments
    • Marc Drees
      says:

      Geen twijfel over. Sinds het boegbeeld begon, is de werkloosheid onder 45-plussers significant gedaald. Proficiat! En dat niet alleen, ook de werkloosheid onder jongeren en 25 – 45 jarigen is stevig gedaald. De man kan alles. Of is dit slechts correlatie in plaats van causatie?