Werf jij voor duurzaamheid?

Ergens klinkt het logisch, door de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt in combinatie met het doorwerken tot op latere leeftijd is er dwingende reden ontstaan voor organisaties om na te denken over duurzame inzetbaarheid van hun personeel. Organisaties hebben daarom ontwikkelplannen voor hun personeel en uitzend organisaties hebben dingen ontwikkeld als een ‘Learnability Quotient’(Manpower Group) en een arbeidsmarkwaardescan (Randstad). Klinkt goed dus.

Of toch niet? Volgens de denktank duurzame inzetbaarheid (onderzoek op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken) wordt duurzame inzetbaarheid onvoldoende geadresseerd. Er wordt geconcludeerd dat er onder werkenden en werkgevers wel bewustzijn is over het belang van duurzame inzetbaarheid, maar nog niet voldoende actie wordt ondernomen. Er is onderzocht hoe het staat met de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, de aanbodkant op de arbeidsmarkt. De investeringen zijn beperkt en richten zich vooral op groepen die al over goed menselijk kapitaal beschikken.

Wat nu?

Het rapport geeft de volgende oplossing: Gegeven de observatie dat werkenden weinig zicht hebben op hun duurzame inzetbaarheid, moet er dienstverlening komen die werkenden (en hun werkgevers) inzicht biedt met als doel:

  • Werkenden hebben zicht op hun eigen duurzame inzetbaarheid.
  • Werkenden weten hoe ze hun duurzame inzetbaarheid kunnen bevorderen.
  • Werkenden weten wat gevraagd wordt op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst.
  • Werkgevers weten wat ze kunnen doen om duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen.

Ja en?

Concrete tools kunnen hier een uitkomst bieden. Net als er bij duurzaamheid in brede zin gebruikt wordt gemaakt van Lifecycle Analyse (LCA) zou je voor duurzame inzetbaarheid standaard een vragenlijst (zoals van TNO) kunnen gebruiken om duurzame inzetbaarheid te meten. Vervolgens is deze te communiceren (als onderdeel van een CSR rapport bijvoorbeeld). Dit verhoogt de transparantie en helpt zowel de werkzoekende als de recruiter. Organisaties die willen verduurzamen zullen immers ook duurzaam moeten werven en daarmee de werkzoekende die dit belangrijk vindt kunnen aantrekken.

Wat zou het mooi zijn als over duurzame inzetbaarheid net zo praktisch kan worden gedacht als over zonnepanelen.

Geef een reactie