Tof Thissen is aan de beurt

Wat is er aan de hand?

Een half jaar geleden maakte UWV RecruitmentMatters dronken van geluk. Na tien jaar smeken, trekken en sleuren stelde UWV voor het eerst gegevens beschikbaar via data.overheid.nl. Helaas was de vreugde van korte duur. Tof Thissen staat weliswaar achter open data, maar wil zijn vingers er niet aan branden.

Met goede bedoelingen en een ordentelijke visie gaf UWV de gegevens vrij:

Thissen:

Wij willen alle partijen die bezig zijn met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, met deze dataset faciliteren. Hierdoor stimuleren we nieuwe creatieve arbeidsmarktinzichten, waardoor werkzoekenden en werkgevers elkaar sneller kunnen vinden.

RecruitmentMatters overlaadde UWV en Thissen met complimenten; voorbarig, helaas, want het project is op sterven na dood.

Hoe zit het precies?

In tegenstelling tot wat RecruitmentMatters concludeerde heeft UWV nooit zelf gegevens vrijgegeven. Dit is door een externe partij gedaan. Deze partij, dit is publiek bekend, is niet populair binnen de gelederen van UWV. UWV vindt bovendien dat UWV het zelf moet kunnen. Maar niemand wil zijn vingers eraan branden. Intussen staan werkzoekers in de kou.

Dus? Dus een onderzoek naar haalbaarheid van terbeschikkingstelling (dit was toch al gelukt?). Dus voortdurend opnieuw opwerpen van de vraag of deze data eigenlijk wel nut hebben (Quod! Check your vision). Dus? Dus de technische, inhoudelijk lege tirannie van UWV middenmanagement.

Het voorspelbare en al een half jaar meetbare resultaat van deze werkwijze is: geen open data meer, verlies van betrokken UWV werknemers, geen toegenomen inclusie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, spijt bij marktpartijen die zich lieten verleiden tot het doen van investeringen.

Thissen wil zijn vingers niet branden. Langzaam dooft het vuur. Uiteindelijk staan we allemaal in de kou. Thissen is aan de beurt. Hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor insubordinatie.

Wat nemen we ervan mee?

Ten eerste: een deel van de kudos is onverschuldigd afgegeven. UWV mag de RecruitmentMatters kudos niet meer ongelimiteerd gebruiken.

Ten tweede: Tof Thissen is een man met het hart op de juiste plaats (links van het midden). De vraag is of hij voldoende ballen heeft om UWV de mistwolk uit te leiden die zich om de open data heeft gevormd.

RecruitmentMatters heeft inmiddels met tientallen UWV’ers gesproken. Het beeld dat oprijst:

Thissen zet zich (terecht) in voor persoonlijk contact. Thissen lijkt te begrijpen dat open data leidt tot meer persoonlijk contact met minder voor de hand liggende groepen. Thissen lijkt te begrijpen hoezeer men doorgaans maatschappelijke baten van inclusie onderschat.

Thissen lijkt alles te begrijpen.

Het enige dat Thissen niet lijkt te begrijpen is dat het zijn taak is dit kind niet met het badwater weg te gooien. Dat het zijn taak is te voorkomen dat een werkende oplossing terzijde geschoven wordt in de hóóp dat een andere oplossing ontstaat. Dat het zijn taak is om het proces van transparant maken transparant te maken.

Tof Thissen, je bent aan de beurt. Het is aan jou om aan te geven dat er een update van de gegevens moet komen. Je weet bij wie je moet zijn. Je weet wie het tegenhoudt. Anders kan ik de personen voor je aanwijzen, wat ik inmiddels, helaas, met graagte zal doen.

De bal ligt bij jou. Secuur en met zorg en in contact met UWV’er van divers pluimage heeft RecruitmentMatters alle mogelijkheden onderzocht die, zonder jou de beurt te geven, tot resultaat zouden kunnen leiden. Ze zijn er niet meer. Het is tijd voor een oekaze.

Geef een reactie

1 Comment
 • Jeannie
  says:

  Mijn kleinezoon hebben een rekening van 15000 euro gegrijgen van het uvw.zie hebben hem te veel uitbetaald.
  Ik vind ik een scandal
  Zie will 800 euros Elle mand van huns salaris afhalen
  Nu blijft high aleen 900 euro over voor alle huns rekening
  Te betalen en dat Kan niet
  High is zo depressief .wat mag high doen.hih hebben zo veel schuld.