De grote uitzenders vergeleken: Q2 2019

Financiëleresultaten uitzendreuzenIn het tweede kwartaal van 2019 zien we dat de verschillen tussen Manpower enerzijds, en Adecco en Randstad anderzijds verder zijn toegenomen. Voor de goede orde; Manpower laat een slechtere performance laat zien in vergelijking Mt Adecco en Randstad. De competitie tussen Randstad en Adecco is intens, waarbij met name de omzet van het 2e kwartaal vrijwel identiek is: EUR 5.923M (Adecco) om EUR 5.957M (Randstad).

Randstad doet het op het gebied van omzetontwikkeling het beste, terwijl Adecco de meest positieve marge-ontwikkeling laat zien. Manpower is vergeleken met haar twee concurrenten het lelijke eendje; zowel bij omzetontwikkeling als bij marge-ontwikkeling (al jaren) laat Manpower een krimp zien.

En dan nu enige details…

Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. En dat levert het volgende plaatje op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2019

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2019

Randstad laat met afstand de sterkste omzetontwikkeling zien, op passende afstand gevolgd door Adecco.Manpower schommelt al jaren rond een nulgroei. Ondertussen laten alledrie de uitzendreuzen een zorgwekkende trend zien; de lijnen buigen naar beneden af. Manpower lijkt er het slechtst aan toe terwijl Randstad en Adecco slechts een lichte verkoudheid lijken te hebben opgelopen. Een concreet signaal van een mondiale recessie?

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2019

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2019

Een duidelijk ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Met Adecco als afgetekende winnaar aangezien deze uitzendreus als enige boven het niveau van voor de financiële crisis is uitgekomen. Randstad vormt in haar eentje de middenmoot maar laat nog altijd een marge zien die onder het niveau van voor de financiële crisis ligt. Manpower is op het gebied van marge de grote verliezer. Het bedrijf heeft de margedaling als gevolg van de crisis niet weten te verwerken. Sterker nog; de marge daalt nog altijd. Waardoor het bedrijf nu een marge heeft die 14% lager ligt dan in 2008. Ongekend…

Om niet geheel in mineur af te sluiten ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q2 2019

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q2 2019

De brutomarges liggen niet eens zo ver uit elkaar, maar als je bedenk dat een relatief klein margeverschil op basis van een grote omzet nog altijd een zeer aanzienlijk bedrag kan vertegenwoordigen is een procentpunt verschil nog altijd een zeer fors bedrag. En tegen die achtergrond is de trendlijn van Manpower bijzonder zorgwekkend. Het bedrijf lijkt ten aanzien van haar brutomarge in een vrije val te zijn geraakt. Terwijl de twee concullega’s juist een positieve ontwikkeling meemaken. Laten we hopen dat Manpower het lek boven heeft voor de eerstvolgende recessie op ons neerdaalt. Tenslotte is het altijd beter om het dak te repareren als de zon schijnt.

Geef een reactie